Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.20.2021: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przekazaniu przez stronę słowacką decyzji końcowej nr 156/2021 na mocy której Elektrownia Jądrowa Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzenia wspólne Bloku 3 i 4 mogą zostać oddane do eksploatacji 16-09-2021 Odsłon: 79
RGP.6220.5.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego ujęcia wody, wykonanego na potrzeby działalności gospodarczej PGE Dystrybucja S.A. dla studni głębinowej S-1PGE, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1449 w miejscowości Świlcza 31-05-2021 Odsłon: 109
RGP.6220.4.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę polegającą na poborze wody podziemnej z ujęcia wody wykonanego na potrzeby działalności gospodarczej PGE Dystrybucja S.A. dla studni głębinowej S-1PGE, zlokalizowanej na działce nr ewid. 1449 w miejscowości Świlcza 31-05-2021 Odsłon: 109
RGP.6220.09.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni S-4) dla wodociągowego ujęcia wody BRATKOWICE-DĄBRY na działce nr ewid. 6830 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. z wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Świlcza 19-05-2021 Odsłon: 158
RGP.6220.1.2021: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej na działkach o nr ewid.: 752/2, 764, 765,766 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza 14-05-2021 Odsłon: 109
RGP.6220.08.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na Wykonaniu urządzenia wodnego (studni S-1A) dla wodociągowego ujęcia wody ŚWILCZA-WOLICZKA na działce nr ewid. 1231 w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. z wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Świlcza 169, 36-072 Świlcza 14-05-2021 Odsłon: 112
RGP.6220.7.2021: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW położonej w miejscowości Bratkowice, w gm. Świlcza.” z wniosku VGOLD Sp. z o.o., ul. Platynowa 5, 05-800 Pruszków 06-05-2021 Odsłon: 140
RGP.6220.07.2019: Zawiadomienie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń z wniosku F.H.U. Giedram Damian Gieroń, ul. Gościnna 28, 35-314 Rzeszów 26-04-2021 Odsłon: 115
RGP.6220.6.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną w miejscowości Świlcza” z wniosku Zelmotor Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów 31-03-2021 Odsłon: 148
RGP.6220.12.2021: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 2062, 2061, 2057, 2056, 2053, 2052, 2049, 2048, 2043, 2042/2, 2042/1, 2038, 2037/2, 2033/2, 2032/2, 2031/2, 2028/2, 2027/4, 2027/6, 2024/2, 2023/2, 2020/2, 2019/2, 2016/2, 2015/2, 2034, 2063/3 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 2017,2018, 2021, 2022, 2025, 2026, 2029, 2030, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046, 2047, 2050, 2051, 2054, 2055, 2058, 2059, 2060, 2063/1, 2065, 2063/2, 2064, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie 18-03-2021 Odsłon: 124