Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.12.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 17-12-2020 Odsłon: 149
RGP.6220.06.2020: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. informujące o wycofaniu wniosku Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej dotyczącego procedowania "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." 10-12-2020 Odsłon: 182
RGP.6220.07.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2020 r. o przesłaniu uzupełnienia raportu do organu opiniującego w sprawie dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń w miejscowości Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 28-10-2020 Odsłon: 163
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG” 27-10-2020 Odsłon: 199
RGP.6341.13.2020: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu w miejscowości Dąbrowa 05-10-2020 Odsłon: 194
RGP.6341.12.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: “Punkt zbierania odpadów złomu, na działce o nr ewid.: 181 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana” 05-10-2020 Odsłon: 185
RGP.6341.12.2020: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w związku z przebudową drogi gminnej nr 108752R 02-10-2020 Odsłon: 195
RGP.6220.4.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 września 2020 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 01-10-2020 Odsłon: 190
RGP.6220.12.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 września 2020 r. o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: “Punkt zbierania odpadów złomu, na działce o nr ewid.181 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana” 14-09-2020 Odsłon: 168
RGP.6220.4.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 sierpnia 2020 r. o wydaniu wystąpieniu do organu opiniującego w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 07-08-2020 Odsłon: 200