Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.07.2019 z dnia 09.12.2019r., o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń” w miejscowościach Mrowla i Bratkowice 09-12-2019 Odsłon: 328
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2019 w sprawie wydania decyzji ograniczającej odddziaływanie na środowisko linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km od 133,600 - 154,600 03-07-2019 Odsłon: 339
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały znak: ROS.6220.2.2019 z dnia 14.06.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" 19-06-2019 Odsłon: 338
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2018 z dnia 04.05.2019r., o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bratkowice – Gierdam” 24-05-2019 Odsłon: 331
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały znak: ROS.6220.2.2019 z dnia 09.05.2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" 14-05-2019 Odsłon: 387
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2018 w związku z wszczęciem postępowaniem administracyjnego w sprawie nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 91 odcinek Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zachodni w km od 133,600 - 154,900 25-04-2019 Odsłon: 343
Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały nr ROS.6220.2.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana-Nosówka-Zwięczyca w km od 0+000 do 13 +280" 14-03-2019 Odsłon: 402
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2018 z dnia 21.02.2019r., informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Bratkowice - GIEDRAM w miejscowości Bratkowice" 21-02-2019 Odsłon: 433
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.06.2018 z dnia 18.01.2019r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego na działce nr ewid. 1069/5 w Świlczy” 18-01-2019 Odsłon: 411
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2017 z dnia 06.07.2018r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla – Gierdam” 06-07-2018 Odsłon: 390