Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2024 roku - IX kadencja

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr III/25/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Dąbrowie Odsłon: 48
Uchwała Nr III/24/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 74
Uchwała Nr III/23/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wybrania przedstawiciela Gminy Świlcza do reprezentowania Gminy Świlcza na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” Odsłon: 77
Uchwała Nr III/22/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świlcza Odsłon: 71
Uchwała Nr III/21/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świlcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 66
Uchwała Nr III/20/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Orientuj się!” w szkołach podstawowych z terenu Gminy Świlcza Odsłon: 69
Uchwała Nr III/19/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach„ Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” Odsłon: 66
Uchwała Nr III/18/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024 - 2031 Odsłon: 70
Uchwała Nr III/17/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2024 Odsłon: 70
Uchwała Nr III/16/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Świlcza za 2023 rok Odsłon: 60
Uchwała Nr III/15/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świlcza za rok 2023 Odsłon: 56
Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 58
Uchwała Nr II/13/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 60
Uchwała Nr II/12/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę Powiatowi Rzeszowskiemu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świlcza Odsłon: 64
Uchwała Nr II/11/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 65
Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Świlcza Odsłon: 179
Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 62
Uchwała Nr I/8/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 187
chwała Nr I/7/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji: Rewizyjnej, Skarg, Wniosków i Petycji, Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych, Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Odsłon: 153
Uchwała Nr I/6/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej Odsłon: 153
Uchwała Nr I/5/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych Odsłon: 153
Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Odsłon: 158
Uchwała Nr I/3/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Odsłon: 166
Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Świlcza Odsłon: 120
Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza Odsłon: 121