Uchwały podjęte w 2014 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LII/396/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 186
Uchwała Nr LI/395/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 187
Uchwała Nr LI/394/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 188
Uchwała Nr LI/393/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 50/99 w Trzcianie Odsłon: 191
Uchwała Nr LI/392/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Woliczka” Odsłon: 197
Uchwała Nr LI/391/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rudna Wielka” Odsłon: 193
Uchwała Nr LI/390/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Mrowla” Odsłon: 194
Uchwała Nr LI/389/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa” Odsłon: 207
Uchwała Nr LI/388/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bratkowice” Odsłon: 198
Uchwała Nr LI/387/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błędowa Zgłobieńska” Odsłon: 195
Uchwała Nr L/386/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 190
Uchwała Nr L/385/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka Odsłon: 209
Uchwała Nr L/384/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Świlcza środków stanowiących fundusz sołecki Odsłon: 204
Uchwała Nr L/383/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 199
Uchwała Nr L/382/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 197
Uchwała Nr L/381/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 187
Uchwała Nr XLIX/380/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na rok 2014 Odsłon: 196
Uchwała Nr XLIX/379/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Świlcza Odsłon: 202
Uchwała Nr XLIX/378/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Rzeszów Odsłon: 200
Uchwała Nr XLIX/377/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2014 Odsłon: 195
Uchwała Nr XLIX/376/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 197
Uchwała Nr XLIX/375/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 196
Uchwała Nr XLVIII/374/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej Odsłon: 205
Uchwała Nr XLVIII/373/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Odsłon: 194
Uchwała Nr XLVIII/372/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia Gminie Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 203