Wybory samorządowe - 21.10.2018 r.

     
   
 akty prawne,
informacje ogólne
geografia wyborcza
Gmina Świlcza

21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Prezes Rady Ministrów wyznaczył w nim datę wyborów samorządowych na niedzielę 21 października 2018 r.
Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 12 września 2018 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 12-09-2018 Odsłon: 892
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 12-09-2018 Odsłon: 574
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 12-09-2018 Odsłon: 529
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 11-09-2018 Odsłon: 587
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 11-09-2018 Odsłon: 555
Uchwała Nr LIX/454/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 27-04-2018 Odsłon: 658
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 sierpnia 2018 roku o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej [Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 23-08-2018 Odsłon: 834
Informacja Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 23-08-2018 Odsłon: 922
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręg i wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie 20-08-2018 Odsłon: 591
Uchwała Nr XXXIX/443/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 23-08-2018 Odsłon: 523
Kalendarz Wyborczy - Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. (poz. 1561) 14-08-2017 Odsłon: 515
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 14-08-2017 Odsłon: 506