Wybory samorządowe - 21.10.2018 r.

     
   
 akty prawne,
informacje ogólne
geografia wyborcza
Gmina Świlcza

21 października br. – na ten dzień Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Prezes Rady Ministrów wyznaczył w nim datę wyborów samorządowych na niedzielę 21 października 2018 r.
Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego 23-10-2018 Odsłon: 916
Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego 23-10-2018 Odsłon: 936
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Świlcza 18-10-2018 Odsłon: 843
Komunikat o otwarciu lokali wyborczych 20-10-2018 Odsłon: 860
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Świlcza 12-10-2018 Odsłon: 1497
Materiały pomocnicze dla Obwodowych Komisji Wyborczych 11-10-2018 Odsłon: 1080
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 5 października 2018 r. nt. szkoleń członków Gminnej Komisji Wyborczej d.s. przeprowadzenia głosowania oraz członków Gminnej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania 05-10-2018 Odsłon: 1010
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 01-10-2018 Odsłon: 1100
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 01-10-2018 Odsłon: 871
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 01-10-2018 Odsłon: 882
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 01-10-2018 Odsłon: 881
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 28 września 2018 r. o losowaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych do Rady Gminy Świlcza, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komisarza Wyborczego w Rzeszowie 28-09-2018 Odsłon: 885
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 września 2018 r. o dodatkowym terminie zgłoszenia kandydatów oraz losowaniu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 24-09-2018 Odsłon: 921
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 21 września 2018 r. o pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy wwzględem przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Wójta Gminy 21-09-2018 Odsłon: 884
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 18-09-2018 Odsłon: 1130