WYBORY i REFERENDA - Informacje wyborcze

Informacje wyborcze

Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 244/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029 07-12-2023 Odsłon: 102
Postanowienie Nr 209/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu rzeszowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 22-12-2023 Odsłon: 84
Zarządzenie Nr 233/23 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029 21-11-2023 Odsłon: 132
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 11-09-2023 Odsłon: 135
DRZ.5242.41.2.2023: Postanowienie Nr 17/2023 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Świlcza do stanu faktycznego 27-04-2023 Odsłon: 224
Pismo Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego Romana Ryniewicza z dnia 22.02.2018 r. ws. liczby urzędników wyborczych w gminach oraz zasady zgłaszania kandydatów na urzędników wyborczych 22-02-2018 Odsłon: 1029
Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! 16-01-2018 Odsłon: 1035