Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2020 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXXII/265/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 471
Uchwała Nr XXXII/264/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Odsłon: 425
Uchwała Nr XXXII/263/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej Odsłon: 421
Uchwała Nr XXXII/262/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 472
Uchwała Nr XXXII/261/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 Odsłon: 453
Uchwała Nr XXXII/260/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 415
Uchwała Nr XXXII/259/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 388
Uchwała Nr XXXII/258/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 415
Uchwała Nr XXXII/257/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2021-2029 Odsłon: 403
Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2021 Nr XXXII/256/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. Odsłon: 557
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 grudnia 2020 r. Odsłon: 423
Uchwała Nr XXXI/255/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Woliczka Odsłon: 519
Uchwała Nr XXXI/254/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Mrowli Odsłon: 454
Uchwała Nr XXXI/253/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 477
Uchwała Nr XXXI/252/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty Odsłon: 718
Uchwała Nr XXXI/251/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsłon: 610
Uchwała Nr XXXI/250/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 710
Imienny wykaz głosowań radnych na XXXI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 7 grudnia 2020 r. Odsłon: 440
Uchwała Nr XXX/249/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2020 Odsłon: 431
Uchwała Nr XXX/248/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 457
Uchwała Nr XXX/247/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Nr 1/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 508
Uchwała Nr XXX/246/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świlcza Odsłon: 494
Uchwała Nr XXX/245/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia Odsłon: 467
Uchwała Nr XXX/244/2020 Rady Gminy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia Odsłon: 519
Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w przedmiocie powierzenia jej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie Odsłon: 514