Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2023 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LXXIV/597/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 135
Uchwała Nr LXXIV/596/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024 Odsłon: 160
Uchwała Nr LXXIV/595/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmieniającej uchwałę nr II/18/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegatów na Zabranianie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 141
Uchwała Nr LXXIV/594/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r. Odsłon: 142
Uchwała Nr LXXIV/593/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2023 Odsłon: 132
Uchwała Nr LXXIV/592/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2023 Odsłon: 131
Uchwała Nr LXXIV/591/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 134
Uchwała Nr LXXIV/590/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Bratkowicach Odsłon: 119
Uchwała Nr LXXIV/589/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2024 – 2031 Odsłon: 120
Uchwała Budżetowa Rady Gminy Świlcza na rok 2024 Nr LXXIV/588/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. Odsłon: 140
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2023 r. Odsłon: 132
Uchwała Nr LXXIII/587/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnej nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 171
Uchwała Nr LXXIII/586/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Odsłon: 230
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXIII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 30 listopada 2023 r. Odsłon: 200
Uchwała Nr LXXII/585/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 107
Uchwała Nr LXXII/584/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Odsłon: 103
Uchwała Nr LXXII/583/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany y nr 2/2022 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 116
Uchwała Nr LXXII/582/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej Odsłon: 131
Uchwała Nr LXXII/581/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Świlcza w zakresie dożywiania” na lata 2024 – 2028 Odsłon: 110
Uchwała Nr LXXII/580/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 152
Uchwała Nr LXXII/579/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Szpital Kliniczny” w miejscowościach Rudna Wielka i Mrowla. – załączniki do niniejszej uchwały przekazane zostaną w terminie późniejszym Odsłon: 159
Uchwała Nr LXXII/578/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 155
Uchwała Nr LXXII/577/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 234
Uchwała Nr LXXII/576/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 148
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 27 listopada 2023 r. Odsłon: 165