Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.70.2019.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Rudna Wielka na działkach nr 776/2, 775/1 obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 27-12-2019 Odsłon: 576
RGP.6733.69.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 grudnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.69.2019.JT dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. 741/7)”, na terenie działek o nr ewid: 741/5, 741/7, 742/2, 742/3, 1374 i 655/15, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 18-12-2019 Odsłon: 590
RG.0002.19.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 16 grudnia 2019 r. nt. zwołania XIX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 16-12-2019 Odsłon: 619
RG.0002.18.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2019 r. nt. zwołania XVIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 06-12-2019 Odsłon: 630
RGP.6733.66.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 28 listopada 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.66.2019.JT dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania pod nazwą „Budowa Oświetlenia Boiska w Miejscowości Mrowla”, na działkach nr ew. gr. 1621, 1623, 1627, położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 02-12-2019 Odsłon: 606
RGP.6733.62.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na terenie działek o nr ew. gr. 621/16, 621/14, 621/11, 621/9 (części) w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 02-12-2019 Odsłon: 580
RGP.6733.67.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.67.2019 dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid: 20/2, 23, 124 obręb Woliczka, Gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 02-12-2019 Odsłon: 625
RGP.6733.60.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka na działkach nr 624/5, 624/4, 624/3(części) obr. Rudna Wielka gm. Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 02-12-2019 Odsłon: 608
RGP.6733.69.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26.11.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV – oświetlenie drogi gminnej (dz. 741/7) w miejscowości Rudna Wielka”, na terenie działek o nr ewid: 741/5, 741/7, 742/2, 742/3, 1374, 655/15, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 27-11-2019 Odsłon: 632
RGP.6733.64.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid. 3766/3, 3767/2, 3767/1 i 3802 (części) obręb Świlcza, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 27-11-2019 Odsłon: 588
RGP.6733.68.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2019 r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 2731/19, 2731/18, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 27-11-2019 Odsłon: 582
RGP.6733.56.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.“Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 480, 481, 500, 501/2, 502/2, 502/1, 503/2, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza.” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 27-11-2019 Odsłon: 602
RGP.6733.65.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid. 4127/1, 4127/2 i 4136 (części) obręb Bratkowice, gmina Świlcza”; dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 22-11-2019 Odsłon: 615
RGP.6733.61.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działek o nr ewid. 3526/3, 3526/10, 1365/2, 1299/2 i 1299/1 (części) obręb Mrowla, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 22-11-2019 Odsłon: 579
RG.0002.17.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 18 listopada 2019 r. nt. zwołania XVII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 18-11-2019 Odsłon: 644
RGP.6733.55.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2019 r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 2730/17, 2731/22, 2731/21, 2731/31, 2731/30, 2731/19, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-11-2019 Odsłon: 606
RGP.6733.53.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 2019 r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2876/3, 2876/2, 2876/1, 2875, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-11-2019 Odsłon: 591
RGP.6733.54.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku zaplecza szatniowo- socjalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, C.O.; budowa trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu; studni, małej architektury, kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rowu, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej; górki saneczkowej, na działkach nr ew. gr. 177/9, 184, 2074(część), położonych w miejscowości Rudna Wielka 14-11-2019 Odsłon: 609
RGP.6733.58.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 139, 23, 253, 254, 255/1, 280/18, położonych w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 14-11-2019 Odsłon: 642
RGP.6733.63.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 października 2019r o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie działek o nr ewid: 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza 07-11-2019 Odsłon: 624