Prawo lokalne

Obwieszczenia 2017

Tytuł Opublikowano Odsłony
Obwieszczenie z 20.12.2017 r.: RGP.6733.45.2017 20-12-2017 Odsłon: 697
Obwieszczenie z 18.12.2017 r.: RGP.6733.39.2017 18-12-2017 Odsłon: 834
Obwieszczenie z 11.12.2017 r.: RG.0002.52.2017 - LII sesja Rady Gminy Świlcza 11-12-2017 Odsłon: 646
Obwieszczenie z 08.12.2017 r.: RGP.6733.41.2017 08-12-2017 Odsłon: 674
Obwieszczenie z 07.12.2017 r.: RGP.6733.40.2017 07-12-2017 Odsłon: 695
Obwieszczenie z 06.12.2017 r.: RGP.6733.44.2017 06-12-2017 Odsłon: 690
RGP.6733.4.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.4.2017, dla inwestycji pn.: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice 06-04-2017 Odsłon: 691
RGP.6733.2.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.2.2017, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka 06-04-2017 Odsłon: 684
RG.0002.40.2017: Obwieszczenie – XL sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 05-04-2017 Odsłon: 711
47.2017: Obwieszczenie nr 47.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza 04-04-2017 Odsłon: 721
46.2017: Obwieszczenie nr 46.2017 Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.04.2017 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza 04-04-2017 Odsłon: 696
RGP.6733.7.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.7.2017r dla inwestycji pn. budowa mostu oraz rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wzdłuż drogi gminnej na rzece Czarna, na terenie części działek nr ewid. 2665/1, 2666, 2676, 2677, 2667, 2678, obręb Mrowia, Gmina Świlcza 31-03-2017 Odsłon: 657
RGP.6733.5.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.5.2017r dla inwestycji pn. przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi gminnej, na terenie części działek nr ewid. 2674, 2670, 2637/2, 2661, 2391/7, obręb Mrowia, Gmina Świlcza 31-03-2017 Odsłon: 664
RGP.6733.3.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.3.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid. 1127, 1159/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza. 28-03-2017 Odsłon: 680
RGP.6733.1.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.1.2017r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działki o nr ewid. 2070/17, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 28-03-2017 Odsłon: 643
RGP.6733.9.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.9.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza; na terenie części działek o nr ewid.: 4067/1, 4066, 4065/1, 4064/2, 4063/3, 4063/4, 4062/3, 4061/5, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 24-03-2017 Odsłon: 654
RGP.6733.8.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.8.2017 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice; na terenie części działek o nr ewid.: 54, 53, 49, 48/1, 47/2, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 24-03-2017 Odsłon: 670
RG.0002.39.2017: Obwieszczenie – XXXIX sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 20-03-2017 Odsłon: 653
RGP.6733.9.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Świlcza na terenie części działek o nr ewid.: 4067/1, 4066, 4065/1, 4064/2, 4063/3, 4063/4, 4062/3, 4061/5, położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza 14-03-2017 Odsłon: 686
RGP.6733.8.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym, w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 54, 53, 49,48/1, 47/2 14-03-2017 Odsłon: 657