Prawo lokalne

Obwieszczenia 2016

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGM.6220.10.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej (Dolna) na odcinku od drogi powiatowej Nr 1391R do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej", położonej w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, na terenie Gminy Świlcza 29-12-2016 Odsłon: 810
RGP.6733.47.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego o znaczeniu lokalnym, na terenie części działek o nr ewid. 1211 , 1210/1, 1210/2, obręb Mrowla, Gmina Świlcza 28-12-2016 Odsłon: 842
RGP.6733.43.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.43.2016 dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek nr ewid. 1529, 1530/1 , 1531/1, 1532, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 28-12-2016 Odsłon: 790
RGP.6733.48.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 355/1, 373/1, 282/4, 282/3, 283/1, położonych w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza 21-12-2016 Odsłon: 853
RGP.6220.09.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 107914 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe. Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa 20-12-2016 Odsłon: 780
RGP.6733046.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa; na terenie części działek o nr ewid. 594, 593, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 19-12-2016 Odsłon: 788
RGP.6733.47.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego o znaczeniu lokalnym, na terenie części działek o nr ewid.: 1211,1210/1,121012, położonych w miejscowości Mrowia, gm. Świlcza 12-12-2016 Odsłon: 847
RGP.6733.39.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działki nr ewid. 903/7, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 07-12-2016 Odsłon: 782
RGP.6220.08.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego celem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno Bratkowice - Trzciana w km od 5+907 do 9+700" 06-12-2016 Odsłon: 800
RGP.6733.44.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV Zaczernie - Bratkowice oraz słupowej stacji transformatorowej, na terenie części działek nr ewid. 821, 824, 825, 823, 827, 512, 51 l/3 , 508/3, 507 , obręb Świlcza, gmina Świlcza 05-12-2016 Odsłon: 839
RGP.6733.45.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. nr 1079/2, 1079/3 , 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej , sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe 05-12-2016 Odsłon: 761
RGP.6733.41.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.41.2016r dla inwestycji pn. zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych byłej kotłowni węglowej na pomieszczenia do zajęć wyrównawczych i korekcyjnych w Zespole Szkół w Trzcianie na terenie części działki nr ewid. 1226, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 02-12-2016 Odsłon: 730
RGP.6733.40.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.40.2016, dla inwestycji pn. : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 90317, 90311 O, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 02-12-2016 Odsłon: 761
RGM.6733.032.2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005 30-11-2016 Odsłon: 746
RGP.6733.43.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.43.2016 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1529, 1530/1, 1531/1, 1532, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 29-11-2016 Odsłon: 756
RGP.6733.37.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.37.2016 dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice na terenie części działek nr ewid. 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 24-11-2016 Odsłon: 787
RGP.6733.36.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie przebudowy budynku pawilonu sportowego na potrzeby utworzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy, na terenie części działki nr ewid. 4030/4, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 23-11-2016 Odsłon: 781
RGP.6733.45.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. nr 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe 21-11-2016 Odsłon: 731
RGP.6733.46.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa, na terenie części działek o nr ewid.: 594, 593, położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza 21-11-2016 Odsłon: 740
RGP.6733.35.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R w Świlczy 15-11-2016 Odsłon: 771