Prawo lokalne

Obwieszczenia 2018

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.49.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie gminy Świlcza, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 371/2, 591, 886/2, 890 miejscowość Bratkowice, gmina Świlcza 28-12-2018 Odsłon: 695
RGP.6733.48.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Świlcza, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 394, 625/1, 1011, 1109, 1141, 1160, obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza 28-12-2018 Odsłon: 696
RGP.6733.47.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie gminy Świlcza, na działkach o numerze ewidencyjnym: 946/1, cz. działki (nie objętej mpzp) 1001, 1050, 1168, 2163/4 obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 21-12-2018 Odsłon: 701
RGP.6733.46.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg i parkingu na terenie gminy Świlcza, na działkach o numerze ewidencyjnym: 575/8, 585, 586, 2355, 4837, 4029/3 i 4029/5 obręb Świlcza, gmina Świlcza z wyłączeniem działki nr 4837, która objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dla inwestora Gminy Świlcza 21-12-2018 Odsłon: 692
RGP.6733.45.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg na terenie gminy Świlcza, na działkach o numerze ewidencyjnym: 751, 784/2, 785, 962/3, 1001/2, 1078 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 21-12-2018 Odsłon: 697
RGP.6733.58.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 6446/3, 6447/2, 6447/1, 6446/1, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 20-12-2018 Odsłon: 728
RGP.6733.57.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3560, 3523/2, 2729/4, 2728/6, 2727/4, 2730/13, 2730/14, 2730/15, 2730/17, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 20-12-2018 Odsłon: 751
RGP.6733.56.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 137513R w Trzcianie, na terenie części działek o nr ewid.: 1246, 1245, 1236/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 20-12-2018 Odsłon: 688
RGP.6733.55.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie części działek o nr ewid.: 1049, 1050, 1043, 1048, 1044/6, 1044/5, 1044/4, 1044/3, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza 20-12-2018 Odsłon: 722
RGP.6733.44.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1620/1 i 2641/1, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 19-12-2018 Odsłon: 708
RGP.6733.42.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zabudowa oprawy oświetlenia terenu na istniejącym słupie niskiego napięcia, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1180, 1550, 1552, 1553, 1699 i 1554 obręb Dąbrowa, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 19-12-2018 Odsłon: 694
RGP.6733.41.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17.12.2018 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1299/4, 1299/6, 1298, 1297, 1296/1 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza 18-12-2018 Odsłon: 719
RG.0002.4.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 14.12.2018 r. nt. zwołania IV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 14-12-2018 Odsłon: 683
RGP.6733.51.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.12.2018 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 4029/1, 4029/2, 4029/3, 4029/6, 4033, 4038/2, 4038/3, 4032, 4031, 4030/5, 4030/1, 4029/5, 4040/2, 4028/5, 4027, 4026, 3903, 3516/2, 3515/2, 3512/2, 3511/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza 14-12-2018 Odsłon: 711
RGP.6733.50.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.12.2018 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 36, 29, 30, 31, 32, obręb Bratkowice, gmina Świlcza z wyłączeniem części działek nr 29, 30, 31, 32, które objęte są obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 14-12-2018 Odsłon: 685
RGP.6733.26.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10.12.2018r o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.26.2018 z dnia 05 września 2018 r wydanej dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 3063, 3064/1, 3065/1, 3066, obręb Świlcza, gmina Świlcza 11-12-2018 Odsłon: 678
RGP.6733.54.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3519/2, 3520/2, 4040/2, 4106/2, 4107/2, 4108/4, 4108/6, 4109/2, 4111/2, 4112/2, 4113/2, 4114/2, 4121, 6454, 6451/2, 4235/1, 4127/1, 4126, 4125, 6444, 6443, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 11-12-2018 Odsłon: 704
RGP.6733.53.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 4220/2, 6446/2, 6446/3, 6447/2, 6448/2, 4225, 6449, 6450, 6451/3, 4235/2, 6452, 6526, 6542, 6550, 6549, 6545, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 11-12-2018 Odsłon: 681
RGP.6733.52.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6.12.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 4078/2, 4078/, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 11-12-2018 Odsłon: 689
RG.0002.3.2018: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 10.12.2018 r. nt. zwołania III sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 10-12-2018 Odsłon: 688