Prawo lokalne

Obwieszczenia 2020

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.95.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi dz. 2635 w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 2642, 2635, 2632, 2631/1, 2641/1, 2630, obręb Trzciana , gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 05-01-2021 Odsłon: 419
RGP.6733.83.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: “ budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na działkach nr ewid. 1167/2, 1167/1 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 31-12-2020 Odsłon: 425
RGP.6733.93.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na działkach nr ewid. 1069/2, 1070/1, 1070/4, 1070/5, 1070/6, położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 31-12-2020 Odsłon: 409
RGP.6733.84.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: “Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid: 4354/3, 4355/1, 4356/1, 4357/1, 4358/1, 4359/3, 4363/2, 4354/4, 4354/5 obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 30-12-2020 Odsłon: 427
RGP.6733.82.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa na działkach nr ewid. 924/3, 925/8 położonych w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 30-12-2020 Odsłon: 473
RGP.6733.79.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na działkach nr ewid. 190, 189, 188/1, 188/2, 187 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 30-12-2020 Odsłon: 433
RGP.6733.81.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na działkach nr ewid. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1, położonych w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 22-12-2020 Odsłon: 373
RGP.6733.78.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2875, 2867, 2848/4, 2848/3, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 22-12-2020 Odsłon: 402
RGP.6733.70.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 119/2, 124, 119/3, 119/4, 118/2, 118/1, 117/1, 113, 112/1, 111, 109, 108, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 22-12-2020 Odsłon: 416
RGP.6733.80.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: p.n: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na działkach nr ew. 260/2, 260/1, położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 22-12-2020 Odsłon: 435
RGP.6733.76.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 1044/3, 1040, 1043, 1039, 1037/2, 1037/1, 1034, położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza” dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 22-12-2020 Odsłon: 384
RGP.6733.59.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21.12.2020 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa na bibliotekę gminną oraz szatnię części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej na działkach nr 771/2, 783 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 22-12-2020 Odsłon: 383
RGP.6733.96.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa „Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świlczy”, na terenie działki o nr ewid.: 4849/1, obręb Świlcza, gmina Świlcza., dla inwestora Gminy Świlcza 18-12-2020 Odsłon: 416
RGP.6733.77.2020.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 grudnia 2020 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.77.2020.DŚ dla inwestycji pn.: Budowa stacji telekomunikacyjnego obiektu budowlanego nr „55953_ŚWILCZA_RZESZÓWZACHÓD” na działkach nr ew. gr. 960, 964/2 (część), położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza dla T-MOBILE POLSKA S.A. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12 17-12-2020 Odsłon: 498
RG.0002.32.2020: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 14 grudnia 2020 r. - zwołanie XXXII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 15-12-2020 Odsłon: 568
RGP.6733.73.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na terenie działki nr ewid. 1226 położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 10-12-2020 Odsłon: 420
RGP.6733.71.2020.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na terenie działki nr ewid. 2705 położonej w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 10-12-2020 Odsłon: 410
RGP.6733.93.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 1069/2, 1070/1, 1070/4, 1070/5, 1070/6, obręb Świlcza, gmina Świlcza. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 08-12-2020 Odsłon: 391
RGP.6733.72.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącego domu ludowego na potrzeby biblioteki - na terenie działki nr ewid. 3616, położonej w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 07-12-2020 Odsłon: 388
RGP.6733.90.2020.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2020r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na działkach nr ewid. 2566/12, 2566/10 i 2566/11 położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 07-12-2020 Odsłon: 414