Prawo lokalne

Obwieszczenia 2022

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 maja 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową)” na działce o nr 483, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza, na rzecz Emitel S.A. 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1 18-05-2022 Odsłon: 8
RGP.6733.010.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: stacja bazowa telefonii komórkowej nr RZE1054B wraz z linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie części działki o nr ewid.: 4747/87, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza 18-05-2022 Odsłon: 11
RGP.6733.007.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 maja 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, MOP= 5,5 MPa o długości około 65m jako drugiego zasilania SRP Trzciana od gazociągu DN700 relacji Jarosław – Sędziszów wraz z wymianą wlotowego zespołu zaporowo-upustowego DN100 PN63” na terenie działek o nr ewid: 955, 956, 957/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza; na rzecz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4 16-05-2022 Odsłon: 13
RGP.6733.009.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa” na działkach nr 897, 896/1, 895/2, 893/5, 893/4 obr. Dąbrowa, gm. Świlcza”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 05-05-2022 Odsłon: 16
RG.0002.49.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2022 r. - zwołanie XLIX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 29-04-2022 Odsłon: 48
RGP.6733.008.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 kwietnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej, na działce o nr ewid.: 2601/6, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 28-04-2022 Odsłon: 24
MRG.0031.3.2022: Obwieszczenie o zwołaniu III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza III kadencji 2021-2022 26-04-2022 Odsłon: 45
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową)” na działce o nr 483, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza, na rzecz Emitel S.A. 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1 22-04-2022 Odsłon: 26
RGP.6733.007.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 kwietnia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „.Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100, MOP= 5,5MPa o długości około 65m jako drugiego zasilania SRP Trzciana od gazociągu DN700 relacji Jarosław-Sędziszów wraz z wymianą wlotowego zespołu zaporowo-upustowego DN100 PN63” na terenie działek o nr ewid.: 955, 956, 957/2 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4 21-04-2022 Odsłon: 28
RGP.6733.003.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.003.2022.MG z dnia 31 marca 2022 r., wydaną dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świlcza” na terenie działki(część) o nr ew. gr. 4776/3 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”; dla Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 31-03-2022 Odsłon: 43
RGP.6733.002.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej w miejscowości Świlcza” na terenie działek o nr ew. gr. 893/1, 894, 895, 897/1, 897/2, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/12, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/19, 1121/20, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/1 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 31-03-2022 Odsłon: 41
RGP.6733.007.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.007.2022.MG dla zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP= 5,5 MPa o długości około 65 m jako drugiego zasilania SRP Trzciana od gazociągu DN 700 Jarosław- Sędziszów wraz z wymianą wlotowego zespołu zaporowo- upustowego DN 100 PN 63”,na terenie działek o nr ewid: 955, 956, 957/2 obręb Trzciana, gmina Świlcza dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A ul. Mszczonowska 402-337 Warszawa 31-03-2022 Odsłon: 25
MGR.0031.2.2022: Obwieszczenie o zwołaniu II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza III kadencji 2021-2022 30-03-2022 Odsłon: 26
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 marca 2022 r. o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w toczącym się postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową), na terenie działki o nr ewid. 483, obręb Woliczka, gmina Świlcza, na rzecz Emitel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 22-03-2022 Odsłon: 38
RGP.6733.001.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 marca 2022 r. o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w toczącym się postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową), na terenie działki o nr ewid. 483, obręb Woliczka, gmina Świlcza, na rzecz Emitel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 22-03-2022 Odsłon: 39
RGP.6733.005.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 marca 2022 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie urządzenia wodnego w istniejącej studni S-4 zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 6830, położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 22-03-2022 Odsłon: 34
RG.0002.47.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2022 r. - zwołanie XLVII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-03-2022 Odsłon: 82
RGP.6733.005.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie urządzenia wodnego w istniejącej studni S-4 zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 6830, położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 16-03-2022 Odsłon: 39
RGP.6733.003.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 marca 2022 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.003.2022.MG dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania pn. „ Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świlcza”, na terenie działki (część) o nr ew. gr. 4776/3 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 09-03-2022 Odsłon: 46
RGP.6733.002.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w miejscowości Świlcza” na terenie działek o nr ew. gr. 893/1, 894, 895, 897/1, 897/2, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/12, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/19, 1121/20, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/1 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 03-03-2022 Odsłon: 34