Prawo lokalne

Obwieszczenia 2022

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.029.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2022r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nN 0,4 , stacji transformatorowej w miejscowości Bratkowice Gmina Świlcza” na działkach nr 2658, 2659, 2660/2, 2660/3, 2693/3, 2668, 5080, 5082, 5083, 5074, 5157, 5073, 5051/3, 5052/5, 5053/1, 5053/4, 5222, 5223/1, 5224, 5057, 5058, 5059, 5060/5, 5061/5, 5062/5, 5063/2, 5066, 5065, 5067, 5068, 5069, 5071, 5072, 6120, 6653, 6128, 6121, 6122/2, 6123/2 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 30-12-2022 Odsłon: 160
RGP.6733.040.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: odcinek sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid.: 2378/1, 2379/1, 2379/2, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 28-12-2022 Odsłon: 166
RGP.6733.039.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa stacji bazowej RZE7189B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na terenie części działki nr 504, obręb Woliczka, gm. Świlcza, dla: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 28-12-2022 Odsłon: 178
RGP.6733.034.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 grudnia 2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr 1458/1 obr. Trzciana gm. Świlcza” sla Polskiej Spółki Gazownictwa 22-12-2022 Odsłon: 160
MRG.0031.2.2022: Obwieszczenie o zwołaniu II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza IV kadencji 2022-2023 22-12-2022 Odsłon: 164
RGP.6733.038.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek o nr ewid.: 2733/3, 2723, 2711/1, 2711/6, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 22-12-2022 Odsłon: 154
RGP.6733.037.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach nr 2765/5, 2765/6, 2765/7, 2765/8, 2765/9 obr. Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa 22-12-2022 Odsłon: 153
RGP.6733.032.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń budynku przedszkola w Świlczy na pomieszczenia pralni, na potrzeby żłobka gminnego w Świlczy na działkach nr 4029/3, 4029/5” dla Gminy Świlcza 22-12-2022 Odsłon: 163
RGP.6733.035.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr 973/2, 973/3, 973/4, 974/2 obr. Trzciana gm. Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 20-12-2022 Odsłon: 156
RGP.6733.036.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na terenie działek o nr ewid.: 2146, 2151/1, 2151/2, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 20-12-2022 Odsłon: 171
RGP.6733.033.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek o nr ewid.: 4371, 4376/2, 4375/5, 4379/1, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 20-12-2022 Odsłon: 162
RGP.6733.010.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 grudnia 2022 r. o wydaniu postanowienia znak RGP.6733.010.2022.EŁ. o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Świlcza o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.010.2022.EŁ z dnia 12 sierpnia 2022r. wydanej dla inwestycji p.n.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej RZE1054B wraz z linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce(część) o nr 4747/87, położonej w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1 20-12-2022 Odsłon: 164
RG.0002.59.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2022 r. - zwołanie LIX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 15-12-2022 Odsłon: 217
RG.0002.58.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 12 grudnia 2022 r. - zwołanie LVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 13-12-2022 Odsłon: 189
RGP.6733.026.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w parku w miejscowości Rudna Wielka” na terenie działek(część) o nr ew. gr. 615/3, 648/2 położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza”, na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 07-12-2022 Odsłon: 163
RGP.6733.028.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń kondygnacji parteru Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Świlczy do wymogów oddziału zerowego wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej” na działce nr ew. gr. 3621/3 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 07-12-2022 Odsłon: 171
RG.0002.57.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2022 r. - zwołanie LVII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 05-12-2022 Odsłon: 221
RGP.6733.029.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 listopada 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nN 0,4, stacji transformatorowej w miejscowości Bratkowice Gmina Świlcza” na działkach nr 2658, 2659, 2660/2, 2660/3, 2693/3, 2668, 5080, 5082, 5083, 5074, 5157, 5073, 5051/3, 5052/5, 5053/1, 5053/4, 5222, 5223/1, 5224, 5057, 5058, 5059, 5060/5, 5061/5, 5062/5, 5063/2, 5066, 5065, 5067, 5068, 5069, 5071, 5072, 6120, 6653, 6128, 6121, 6122/2, 6123/2 na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 25-11-2022 Odsłon: 170
RGP.6733.025.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 983/1, 983/2 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 25-11-2022 Odsłon: 178
RGP.6733.023.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 listopada 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 784, 572 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 25-11-2022 Odsłon: 169