Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.37.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.37.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia siłowni plenerowej, na części działki nr ew. gr. 27/37, położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza” 09-08-2019 Odsłon: 260
RGP.6733.35.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.35.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 4592/6, 4591, 4592/5, 4593/1, 4594 położonych w miejscowości Bratkowice, gm.Świlcza” 09-08-2019 Odsłon: 233
RGP.6733.33.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.33.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 4094/6, 4048/2, 4046/10, 4046/4 położonych w miejscowości Świlcza, gm.Świlcza” 09-08-2019 Odsłon: 234
RGP.6733.31.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.31.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV- oświetlenia drogi gminnej, na części działek o nr ewid. 2710/25, 2710/24, 2710/45 obręb Mrowla, Gmina Świlcza , dla inwestora Gminy Świlcza” 08-08-2019 Odsłon: 216
RGP.6733.34.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 7 sierpnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.34.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, położonej na działkach nr ew. gr. 1541/1 w miejscowości Trzciana oraz 1001, 941, 940/2, w miejscowości Dąbrowa, gm.Świlcza” 08-08-2019 Odsłon: 209
RGP.6733.40.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Trzciana na działkach nr. 994/2, 994/3, 994/5, 993, 991/5, 991/4 Obr. Trzciana gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 07-08-2019 Odsłon: 188
RGP.6733.39.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w msc. Mrowla, na terenie działek o nr ewid.: 1600/2, 1601, 1602/1, 1602/2, obręb Mrowla, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 06-08-2019 Odsłon: 219
RGP.6733.38.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska, na terenie części działek o nr ewid.: 1168, 1169, 1170, 1171, 810/1, obręb Błędowa Zgłobienska, Gmina Świlcza, dla inwestora Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9 31-07-2019 Odsłon: 218
RGP.6733.37.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25.07.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia siłowni plenerowej w m. Mrowla – lampa hybrydowa, na części działki o nr ewid. 2710/37, położonej w miejscowości Mrowla, dla inwestora Gminy Świlcza 29-07-2019 Odsłon: 213
RGP.6733.34.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Dąbrowa, Trzciana, na działkach nr 1541/1 obręb Trzciana, 1001, 941, 940/2- obręb Dąbrowa gm. Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o.o. Tarnów 25-07-2019 Odsłon: 214
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Świlcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach nr ew. gr. 3633/1, 3632/2, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 23-07-2019 Odsłon: 206
RGP.6733.26.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 12 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.26.2019 dla inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia drogi na terenie gminy ŚWilcza, na dziatkach o nr ewid.: 575/9,575/8,585, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 23-07-2019 Odsłon: 197
RGP.6733.33.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Świlcza, na działkach o nr.: 4094/6, 4048/2, 4046/10, 4046/3, 4046/4, obręb Świlcza gm. Świlcza, , dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 22-07-2019 Odsłon: 205
RGP.6733.32.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Trzciana, na działkach nr.: 663/3, 663/4, 663/5, 663/6, obręb Trzciana gm. Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 22-07-2019 Odsłon: 212
RGP.6733.31.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV-oświetlenie drogi gminnej w m. Mrowla, na działkach o nr eiwd.: 2710/25, 2710/24, 2710/45 obręb Mrowla, gmina Świlcza 22-07-2019 Odsłon: 216
RGP.6733.35.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na działkach o nr ew. 4592/6, 4591, 4592/5, 4593/1, 4594 obręb Bratkowice, gmina Świlcza 22-07-2019 Odsłon: 213
RG.0002.12.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 22.07.2019 r. nt. zwołania XII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-07-2019 Odsłon: 239
RGP.6733.29.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 9 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działki o nr ewid.: 616/1, 617/6, 617/4 obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 224
RGP.6733.27.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 9 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa oświetlenia drogi na terenie Gminy Świlcza, na działce nr ewid.: 2355 obręb Świlcza Gmina Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 213
RGP.6733.25.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 9 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, : budowa oświetlenia terenu Gminy Świlcza na działkach nr ewid.: 4029/3, 4029/5 obręb Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 207