Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.24.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 5 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.24.2019: dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na terenie działki o nr ewid.: 1774/5, 1775/3, 1776/1 obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 205
RGP.6733.22.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 3 lipca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak : RGP.6733.14.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na terenie działki o nr ewid.: 499/1, 499/2, 499/3, 499/4 obręb Woliczka, Gmina Świlcza 16-07-2019 Odsłon: 220
RGP.6733.23.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w km 0+145 – km 0+685” na działce nr ew. gr. 2175, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 04-07-2019 Odsłon: 228
RGP.6733.43.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2019 o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia boiska w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1621, 1623 i 1627 obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 27-06-2019 Odsłon: 233
RGP.6733.21.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 918/2, 918/1, 917, położonych w miejscowości Dabrowa, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 27-06-2019 Odsłon: 246
RGP.6733.30.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 czerwca 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 2201, 2532/2, 2533/1, 2533/2, 2533/3, 2533/4, 2532/1, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 24-06-2019 Odsłon: 208
RGP.6733.27.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 czerwca 2019 o korekcie wniosku z dnia 03 czerwca 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na części działki o nr ewid.: 2355, położonej w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 24-06-2019 Odsłon: 211
RGP.6733.26.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 czerwca 2019 o korekcie wniosku z dnia 03 czerwca 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 575/9, 575/8, 585, położonych w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 24-06-2019 Odsłon: 226
RGP.6733.25.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 czerwca 2019 o korekcie wniosku z dnia 03 czerwca 2019r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 4029/3, 4029/5, położonych w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 24-06-2019 Odsłon: 203
RGP.6733.29.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 czerwca 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid. 616/1, 617/6, 617/5, 617/4, położonych w miejscowości Rudna Wielka, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 24-06-2019 Odsłon: 206
RGP.6733.28.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 czerwca 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid. 734/17, 734/18, 734/15, 734/9, 734/10, 734/11, położonych w miejscowości Rudna Wielka, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 24-06-2019 Odsłon: 212
RGP.6733.26.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 575/9, 575/8, 585, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 20-06-2019 Odsłon: 171
RGP.6733.23.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa drogi gminnej nr 108765R w km 0+145 – km 0+685 na działce o nr ewid. 2175, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 14-06-2019 Odsłon: 227
RGP.6733.27.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 czerwca 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na części działki o nr ewid.: 2355, położonej w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-06-2019 Odsłon: 226
RGP.6733.25.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 czerwca 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie Gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 4029/3, 4029/5, położonych w miejscowości Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 12-06-2019 Odsłon: 218
RGP.6733.18.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.18.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działki o nr ewid.: 1391/3, 1390/3, 1390/1, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385 obręb Mrowla, Gmina Świlcza 12-06-2019 Odsłon: 246
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 czerwca 2019 o możliwości wglądu do zebranych dowodów i materiałów sprawy, zapoznania się projektem decyzji i wypowiedzenia w odniesieniu do całości akt sprawy 11-06-2019 Odsłon: 272
RGP.6733.17.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.06.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 1507/1, 1507/2, 1506/2, 1510, obręb Trzciana, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 07-06-2019 Odsłon: 248
RGP.6733.22.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.14.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Woliczka, na terenie działki o nr ewid.: 499/1, 499/2, 499/3, 499/4 obręb Woliczka, Gmina Świlcza 06-06-2019 Odsłon: 240
RGP.6733.20.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.20.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działki o nr ewid.: 1390/3, 1390/4, 1390/5, 1390/6, obręb Mrowla, Gmina Świlcza 06-06-2019 Odsłon: 243