Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.46.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 31 maja 2019 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.46.2018 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa oświetlenia dróg i parkingu na terenie Gminy Świlcza 06-06-2019 Odsłon: 239
RGP.6733.24.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak: RGP.6733.24.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na terenie działki o nr ewid.: 1774/5, 1775/3, 1776/1 obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 06-06-2019 Odsłon: 243
RG.0002.11.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 03.06.2019 r. nt. zwołania XI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 03-06-2019 Odsłon: 289
RGP.6733.21.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29.05.2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 918/2, 918/1, 917, położonych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza 31-05-2019 Odsłon: 243
RGP.6733.11.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 maja 2019 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym przedszkolu na żłobek na terenie nieruchomości 407A, na działce nr ew. gr. 891, położonej w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza 22-05-2019 Odsłon: 228
RG.0002.10.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 22.05.2019 r. nt. zwołania X sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-05-2019 Odsłon: 292
RGP.6733.17.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 1507/1, 1507/2, 1506/2, 1510 obręb Trzciana, Gmina Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 243
RGP.6733.16.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 4033/5, 4031/3 obręb Świlcza, Gmina Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 240
RGP.6733.10.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2019 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 954/4, 945, 924 obręb Trzciana, Gmina Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 238
RGP.6733.9.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 499/5, 498/1, 498/2, 498/3 obręb Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 238
RGP.6733.8.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 3894/2, 3903, 3939, 3941, 3942/1, 3944/1,obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 17-05-2019 Odsłon: 231
RGP.6733.17.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 1507/1, 1507/2, 1506/2, 1510 obręb Trzciana, Gmina Świlcza 06-05-2019 Odsłon: 246
RGP.6733.16.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza , na terenie działek o nr ewid.: 4033/5, 4031/3 obręb Świlcza, Gmina Świlcza 06-05-2019 Odsłon: 247
RGP.6733.15.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą :budowa oświetlenia dróg, parkingu i boisk sportowych na terenie gminy Świlcza, na działkach o nr ewid.: 575/8, 585, 2355, 4837, 4029/3, 4029/5,obręb Świlcza, Gmina Świlcza 06-05-2019 Odsłon: 234
RGP.6733.14.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „RGP.6733.14.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie działki o nr ewid.: 1786/2 obręb Mrowla, Gmina Świlcza 06-05-2019 Odsłon: 238
RG.0002.9.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 24.04.2019 r. nt. zwołania IX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 24-04-2019 Odsłon: 300
RGP.6733.6.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08.04.2019r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na szkolne – pokój higienistki i bibliotekę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, na działce nr ew. gr. 431/1, położonej w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza”, na rzecz Gminy Świlcza 18-04-2019 Odsłon: 272
RGP.6733.13.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 8 kwietnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „RGP.6733.13.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 954/4 945, 924 położonych w miejscowości Trzciana 11-04-2019 Odsłon: 271
RGP.6733.12.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 8 kwietnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „RGP.6733.12.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 575/2, 585, 698/6, 697/6, 696/6, 695/8, 695/15, 695/14 położonych w miejscowości Świlcza 11-04-2019 Odsłon: 272
RGP.6733.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 3 kwietnia 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „RGP.6733.11.2019 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: zmiana użytkowania części pomieszczeń istniejącym przedszkolu na żłobek na terenie nieruchomości 407 A, na działce nr ewid. 891, położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza.”, dla inwestora: Gmina Świlcza 11-04-2019 Odsłon: 270