Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RG.0002.8.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 08.04.2019 r. nt. zwołania VIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 09-04-2019 Odsłon: 266
RGP.6733.9.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 18 marca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 499/5, 498/1, 498/2, 498/3 obręb Świlcza 05-04-2019 Odsłon: 268
RGP.6733.8.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 18 marca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 3894/2, 3903, 3939, 3941, 3942/1, 3944/1, obręb Bratkowice 05-04-2019 Odsłon: 262
RGP.6733.7.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 18 marca 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 729/3, 730/2, 730/1, 732/2, 733/2, 733/3 obręb Rudna Wielka 05-04-2019 Odsłon: 278
RG.0002.7.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 15.03.2019 r. nt. zwołania VII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 15-03-2019 Odsłon: 301
RGP.6733.10.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 28 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania, na żądanie: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 5448/1, 5450/2, 19/1,4348/4, 4349/3, 4350, 4351/1, 4351/8,4352/9, 4353/7,4354/12, 4354/3, 4351/7, 4351/6, 4351/5, 4351/4, 4352/5, 4353/3, 4352/6, 4353/4, 4354/6, 4354/7, 4354/8, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 15-03-2019 Odsłon: 255
RGP.6733.8.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2019 r. o wszczęciu postępowania, na żądanie: PSG Sp. z o.o. w Tarnowie - w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid.: 3894/2, 3903, 3939, 3941, 3942/1, 3944/1, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 15-03-2019 Odsłon: 266
2019.03.14: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2018 w miejscowości Trzciana 15-03-2019 Odsłon: 278
RGP.6733.11.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.03.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym przedszkolu na żłobek, na terenie obejmującym nieruchomość 407 A, na działce o nr ewid. 891, położonej w miejscowości Bratkowice, dla inwestora Gminy Świlcza 05-03-2019 Odsłon: 274
RGP.6733.5.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.03.2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej na przedszkole i żłobek, na działce o nr ewid. 1612/2, położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 05-03-2019 Odsłon: 286
RGP.6733.3.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 04.03.2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid. 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, położonych w miejscowości Rudna Wielka,, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 05-03-2019 Odsłon: 297
RGP.6733.9.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28.02.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 499/5, 498/1, 498/2, 498/3, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 28-02-2019 Odsłon: 282
RGP.6733.59.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26.02.2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 910/1, 916/1, 914/2 obręb Trzciana, gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 27-02-2019 Odsłon: 316
RGP.6733.57.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26.02.2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 3560, 3523/2, 2729/4, 2728/6, 2727/4, 2730/13, 2730/14, 2730/15, 2730/17, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 27-02-2019 Odsłon: 281
RGP.6733.7.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.02.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 729/3, 730/2, 730/1, 732/2, 733/2, 733/3, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 19-02-2019 Odsłon: 297
RG.0002.6.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 18.02.2019 r. nt. zwołania VI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 18-02-2019 Odsłon: 278
RGP.6733.55.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18.02.2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 1049, 1050, 1043, 1048, 1044/6, 1044/5, 1044/4, 1044/3 obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 18-02-2019 Odsłon: 339
RGP.6733.53.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.02.2019r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 4220/2, 6446/2, 6446/3, 6447/2, 6448/2, 4225, 6449, 6450, 6451/3, 4235/2, 6452, 6526, 6542, 6550, 6549, 6545 obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa 14-02-2019 Odsłon: 262
RGP.6733.60.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice 14-02-2019 Odsłon: 312
RGP.6733.56.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci nN – oświetlenia drogi gminnej nr 137513R w Trzcianie, gmina Świlcza 14-02-2019 Odsłon: 268