Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.54.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice 14-02-2019 Odsłon: 275
RGP.6733.6.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.02.2019 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach z przeznaczeniem na pokój higienistki szkolnej i bibliotekę-zmiana przeznaczenia pomieszczeń mieszkalnych na szkolne, na działce o nr ewid. 431/1, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 09-02-2019 Odsłon: 324
RGP.6733.5.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.02.2019 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa, nadbudowa i rozbudowa - dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych – zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej na przedszkole i żłobek w Mrowli, na terenie części działki o nr ewid. 1612/2, położonej w miejscowości Mrowla dla inwestora Gmina Świlcza 09-02-2019 Odsłon: 310
RGP.6733.4.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.02.2019 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Mrowla, na terenie części działek o nr ewid.: na terenie działek o nr ewid.: 1573/4, 1573/3, 3355/11, 2803/3, 2803/4, 2804/4, 2802/3, 2801/3, 2800/3, obręb Mrowla, Gmina Świlcza 09-02-2019 Odsłon: 298
RGP.6733.3.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06.02.2019 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 790/4, 790/5, 790/6, 790/7, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 09-02-2019 Odsłon: 310
RGP.6733.1.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 05.02.2019 r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: roboty budowlane oraz zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego przylegającego do budynku ŚDS na pracownie do zajęć indywidualnych dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, na działce nr ewid. gr. 229, położonej w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza, dla inwestora Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce 09-02-2019 Odsłon: 357
RGP.6733.51.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24.01.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: część działek o numerze ewidencyjnym: 4029/1, 4029/2, 4029/3, 4029/6, 4033, 4038/2, 4038/3, 4032, 4031, 4030/5, 4030/l, 4029/5, 4040/2, 4028/5, 4027, 4026, 3903, 3516/2, 3515/2, 3512/2, 3511/2 obręb Bratkowice, gmina Świlcza 31-01-2019 Odsłon: 272
RGP.6733.50.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24.01.2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza, na terenie działek o numerze ewidencyjnym: 36, 29, 30, 31, 32 obręb Bratkowice, gmina Świlcza z wyłączeniem części działek nr 29,30,31,32, które objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 31-01-2019 Odsłon: 282
RGP.6733.2.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 1430/19, 1430/20, 1430/7, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 28-01-2019 Odsłon: 326
RGP.6733.40.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 stycznia 2019 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.40.2018 r. z dnia 26 listopada 2018 r. 22-01-2019 Odsłon: 300
RGP.6733.14.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 stycznia 2019 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.14.2018 r. z dnia 07 listopada 2018 r. 22-01-2019 Odsłon: 352
RG.0002.5.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 18.01.2019 r. nt. zwołania V sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 19-01-2019 Odsłon: 358
RGP.6733.60.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.01.2019r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3757/2, 3758/2, 3827/1, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 16-01-2019 Odsłon: 306
RGP.6733.59.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.01.2019r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 910/1, 916/1, 914/2, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 16-01-2019 Odsłon: 342
RGP.6733.58.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.01.2019r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 6446/3, 6447/2, 6447/1, 6446/1, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 16-01-2019 Odsłon: 290
RGP.6733.57.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.01.2019r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3560, 3523/2, 2729/4, 2728/6, 2727/4, 2730/13, 2730/14, 2730/15, 2730/17, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 16-01-2019 Odsłon: 310
RGP.6733.56.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.01.2019r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci nN – oświetlenie drogi gminnej nr 137513R w Trzcianie, na terenie części działek o nr ewid.: 1246, 1245, 1236/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 16-01-2019 Odsłon: 301
RGP.6733.55.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.01.2019r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie części działek o nr ewid.: 1049, 1050, 1043, 1048, 1044/6, 1044/5, 1044/4, 1044/3, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza 16-01-2019 Odsłon: 298
RGP.6733.1.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: roboty budowlane i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego przylegającego do budynku ŚDS na pracownie do zajęć indywidualnych dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, na terenie działki o nr ewid.: 229, obręb Woliczka, Gmina Świlcza 09-01-2019 Odsłon: 304
RGP.6733.54.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 03.01.2019r o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na terenie części działek o numerze ewidencyjnym: 3519/2, 3520/2, 4040/2, 4106/2, 4107/2, 4108/4, 4108/6, 4109/2, 4111/2, 4112/2, 4113/2, 4114/2, 4121, 6454, 6451/2, 4235/1, 4127/1, 4126, 4125, 6444, 6443, obręb Bratkowice, gmina Świlcza 05-01-2019 Odsłon: 355