Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.47.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 września 2019 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. gr.: 1620/1, 2641/1, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza”, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 27-09-2019 Odsłon: 271
RGP.6733.42.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 września 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.42.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi gminnej w m. Świlcza, na działkach nr ewid. 4049, 4050/2, 4050/1, 4054/1, 4054/2, 4055/1, 4055/2, 4057/7, 4058/9, 4057/6, 4058/10, 4060/3, 4060/4, 4061/5, 4061/6, 4062/2, 4062/3, 4063/2, 4063/4, 4063/3, 4064/2, 4065/1, 4065/2, 4066, 4067/1, 4068, 4073/5, 4073/4, 4073/2, 4073/1, 4074/1, 4074/3, 4075/1, 4858/1, 4077/1, 4077/2, 4077/6, 4084/3, 4084/1, 4085/2, 4085/1, 4088/1, 4089/1, 4089/2, 4092/1, 4093, 4094/6, 4095, 4096, 4097, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4048/2 - obr. Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 27-09-2019 Odsłon: 241
RGP.6733.58.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 września 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka na terenie działek o nr ewid : 139, 23, 253, 254, 255/1, 280/18 obręb Woliczka, Gmina Świlcza” 25-09-2019 Odsłon: 254
RGP.6733.51.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 września 2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 3520/2, 6660, 3521/2, 6348/5, 6348/4, 6348/3, 6348/2, 6348/1(część), położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 25-09-2019 Odsłon: 235
RGP.6733.49.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 września 2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działce nr ew. gr. 2151, położonej w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 25-09-2019 Odsłon: 249
RGP.6733.43.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 września 2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia ulicznego i boiska sportowego na działkach nr ew. gr. 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1128, 1168, 1699, 2163/4, położonych w miejscowości Dąbrowa, Gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-09-2019 Odsłon: 236
RGP.6733.41.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 września 2019 o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogi krajowej DK94, na działce nr ew. gr. 4024/1, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-09-2019 Odsłon: 222
RGP.6733.34.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 17 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.34.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, położonej na działkach nr ew. gr. 1541/1 w miejscowości Trzciana oraz 1001, 941, 940/2, w miejscowości Dąbrowa, gm.Świlcza” 23-09-2019 Odsłon: 223
RG.0002.14.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 23 września 2019 r. nt. zwołania XIV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 23-09-2019 Odsłon: 330
RGP.6733.32.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 września 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach położonych w miejscowości Trzciana o nr ewid: 663/3, 663/4, 663/5, 663/6 obręb Trzciana”, Gmina Świlcza 17-09-2019 Odsłon: 383
RGP.6733.57.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Dąbrowa, na terenie działek o nr ewid.: 952, 953, 954, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza" 10-09-2019 Odsłon: 257
RGP.6733.56.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na terenie działek o nr ewid.: 480, 481, 500, 501/2, 502/2, 502/1, 503/2 obręb Bratkowice, Gmina Świlcza” 10-09-2019 Odsłon: 249
RGP.6733.35.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 4592/6, 4591, 4592/5, 4593/1, 4594, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 10-09-2019 Odsłon: 263
RGP.6733.33.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 4094/6, 4048/2, 4046/10, 4046/3, 4046/4, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 10-09-2019 Odsłon: 236
RGP.6733.55.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 września 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 2730/17, 2731/22, 2731/21, 2731/31, 2731/30, 2731/19, , obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-09-2019 Odsłon: 244
RGP.6733.40.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 września 2019 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 994/2, 994/3, 994/5, 993, 991/5, 991/4, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 05-09-2019 Odsłon: 248
RGP.6733.39.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 września 2019 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1KV - oświetlenia drogi gminnej, na części działek nr ew. gr. 1600/2, 1601, 1602/1, 1602/2, położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza”, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 05-09-2019 Odsłon: 239
RGP.6733.54.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 września 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, C.O.; budowa trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu; studni, małej architektury, kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rowu, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej; górki saneczkowej na terenie działek o nr ewid. 177/9 i 184 oraz części działki nr ewid. 2074, obręb Rudna 04-09-2019 Odsłon: 225
RGP.6733.26.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2019 o wydaniu decyzji 6733.26.2019, dla inwestycji, pod nazwą: Budowa oświetlenia drogi na terenie Gminy Świlcza na działkach nr ew. gr. 575/9, 575/8, 585, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza 30-08-2019 Odsłon: 219
RGP.6733.44.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka na terenie działek nr ewid. 749/4, 751, 784/2, 785, 793, 875/2, 875/5, 962/3, 994, 1001/2, 1078 - obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza 30-08-2019 Odsłon: 291