Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.42.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci elektroenergetycznej do l kV - oświetlenie drogi gminnej w m. Świlcza, na działkach nr ewid. 4049, 4050/2, 4050/1, 405411, 4054/2, 4055/1, 4055/2, 4057/7, 4058/9, 4057/6, 4058/10, 4060/3, 4060/4, 4061/5, 4061/6, 4062/2, 4062/3, 406312, 4063/4, 4063/3, 4064/2, 4065/1, 4065/2, 4066, 4067/1, 4068, 4073/5, 4073/4,4073/2, 4073/1, 4074/1, 4074/3, 4075/1, 4858/1, 4077/1, 4077/2, 4077/6, 4084/3, 4084/1, 4085/2, 408511, 4088/1, 4089/1, 4089/2, 4092/1, 4093, 4094/6, 4095, 4096, 4097, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106, 4107, 4108/1, 4048/2 - obr. Świlcza, gm. Świlcz 30-08-2019 Odsłon: 226
RGP.6733.52.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na działkach nr.: 2810,2818/5, 2819/11-obr. Bratkowice gm. Świlcza 30-08-2019 Odsłon: 224
RGP.6733.46.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego i boiska sportowego w miejscowości Bratkowice na terenie działek nr ewid. 371/2, 591, 886/2, 890 - obr. Bratkowice, gm. Świlcza 30-08-2019 Odsłon: 219
RGP.6733.50.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na działkach nr.: 2810,2818/5, 2819/11-obr. Bratkowice gm. Świlcza 30-08-2019 Odsłon: 216
RGP.6733.47.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 391/1, 374, 482, 1620/1, 2641/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 30-08-2019 Odsłon: 244
RGP.6733.45.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie działek o nr ewid.: 394, 625/1, 1005, 1011, 1060, 1061, 1062, 1106, 1107/1, 1108, 1109, 1110/1, 1110/2, 1111, 1112/1, 1113/1, 1113/2, 1126/2, 1126/3, 1141, 1142, 1152, 1160, 1196,obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 30-08-2019 Odsłon: 233
RGP.6733.1.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 sierpnia 2019 o złożonym odwołaniu i przesłaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.1.2018 z dnia 19 lipca 2019r, wydanej dla zadania inwestycyjnego: „budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Świlczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 3633/1, 3632/2 w miejscowości Świlcza”, dla inwestora Gminy Świlcza 27-08-2019 Odsłon: 242
RGP.6733.53.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 2876/3, 2876/2, 2876/1, 2875, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 26-08-2019 Odsłon: 246
RG.0002.13.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 26 sierpnia 2019 r. nt. zwołania XIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 26-08-2019 Odsłon: 332
RGP.6733.51.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 3520/2, 6660, 3521/2, 6348/5, 6348/4, 6348/3, 6348/2, 6348/1, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 21-08-2019 Odsłon: 231
RGP.6733.49.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana, na terenie działki o nr ewid. 2151, obręb Trzciana, Gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 21-08-2019 Odsłon: 239
RGP.6733.43.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa oświetlenia ulicznego i boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa, na terenie działek o nr ewid.: 930/2, 946/1, 968/3, 1001, 1050, 1128, 1168, 1699, 2163/4, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 21-08-2019 Odsłon: 252
RGP.6733.41.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV – oświetlenie drogi krajowej DK94 w msc. Świlcza, na terenie działki o nr ewid.: 4024/1, obręb Świlcza, Gmina Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 21-08-2019 Odsłon: 234
RGP.6733.38.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 sierpnia 2019 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska, na części działek nr ewid.: 1168, 1169, 1170, 1171, 810/1, położonych w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza, dla inwestora Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 36-040 Boguchwała ul. Suszyckich 9 21-08-2019 Odsłon: 249
RGP.6733.30.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 2201, 2532/2, 2533/1, 2533/2, 2533/3, 2533/4, 2532/1, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-08-2019 Odsłon: 219
RGP.6733.29.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ew. gr. 616/1, 617/6, 617/5, 617/4, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-08-2019 Odsłon: 231
RGP.6733.28.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego ”Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 734/17, 734/18, 734/15, 734/9, 734/10, 734/11, położonych w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza” dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 19-08-2019 Odsłon: 221
RGP.6733.27.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa oświetlenia drogi na terenie Gminy Świlcza na działce nr ew. gr. 2355, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla inwestora Gminy Świlcza 19-08-2019 Odsłon: 224
RGP.6733.25.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14.08.2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia terenu Gminy Świlcza na działkach nr ew. gr. 4029/3, 4029/5, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza”, dla inwestora Gminy Świlcza 19-08-2019 Odsłon: 230
RGP.6733.32.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 sierpnia 2019 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach o nr ewid. 663/3, 663/4, 663/5, 663/6, położonych w miejscowości Trzciana, Gmina Świlcza, dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 13-08-2019 Odsłon: 250