Prawo lokalne

Obwieszczenia 2022

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.070.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 stycznia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 1197, 1131, 1130, 1132, w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 20-01-2022 Odsłon: 56
RGP.6733.001.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr ewid. 292/9) w miejscowości Mrowla, na działkach o nr ewid.: 260/2, 259/2, 259/1, 258, 257, 256, 255, 254, 292/9, położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 20-01-2022 Odsłon: 61
RGP.6733.065.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 427, 390, 2070/15, 369, 368/1, 367, 366/6, 366/7, 366/5, 365/6, 365/5, 365/4, 365/3, 365/1 w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 18-01-2022 Odsłon: 62
RGP.6733.069.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.069.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3355/11) w miejscowości Mrowla”, na terenie działek nr ewid.: 3355/11, 1570/1, 1571/1, 2813/8 obręb Mrowla, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 14-01-2022 Odsłon: 70
RGP.6733.066.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.066.2021.MG, dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 945/3, 945/4 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 14-01-2022 Odsłon: 65
RGP.6733.063.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.063.2021.MG, dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 1972/11, 1972/12 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 14-01-2022 Odsłon: 69
RGP.6733.060.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.060.2021.MG, dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 2009/8, 2009/9 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 14-01-2022 Odsłon: 69
RGP.6733.062.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 stycznia 2022r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 2533/2, 2534/1, 2535 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 14-01-2022 Odsłon: 57
RGP.6733.059.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1008 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 14-01-2022 Odsłon: 54
RGP.6733.068.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 stycznia 2022 r o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na terenie działek o nr ewid: 719/5, 719/4, 719/3 – obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 12-01-2022 Odsłon: 55
RGP.6733.064.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 734/11, 829, 814/1, 815/4, 815/13, 815/22 w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza; dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 12-01-2022 Odsłon: 60
RGP.6733.061.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 1048/4, 1048/6 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza; dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 12-01-2022 Odsłon: 55
RGP.6733.067.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 stycznia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższym niż 1kV w ramach zadania: „budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr ewid. 688/1) i parkingu w miejscowości Woliczka”, na terenie działek o nr ewid.: 688/1, 502, 503, 506 - obręb Woliczka, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 05-01-2022 Odsłon: 69
RGP.6733.057.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 stycznia 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.057.2021.MG, dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudnej Wielkiej” na terenie działek o nr ewid.: 784/2, 784/3, 784/4, 868/1, 868/2, 869, 870/1, 870/2, 871, 882, 883, 886/4, 886/5, 887, 897, 898/1, 899/4, 900/1, 900/2, 911, 912, 916, 917, 921, 922/2, 924, 925, 933, 934/2, 934/4, 935, 936/2, 939, 940/1, 940/2, 943, 944/1, 944/2, 946, 947, 949, 950, 953, 954/1, 954/2, 958, 961, 962/1, 962/3, 966, 967, 969, 970, 975, 976/4, 978, 979, 981/2, 982, 984, 985, 988, 989, 991/2, 993/2, 994, 998, 999/5, 999/6, 1000, 1001/1, 1001/2, 1002, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012, 1016/2, 1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039/1, 1042/1, 1043, 1045, 1046/5, 1047/2, 1051, 1052, 1056, 1057/2, 1060, 1061, 1078, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza na rzecz: Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 05-01-2022 Odsłon: 72