Uchwały podjęte w 2014 r.

Uchwały podjęte w 2014 roku VII kadencja

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 597
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. finansowanie operacji pod nazwą „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza” Odsłon: 585
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu Sportowego „Świlczanka” w Świlczy Odsłon: 584
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” Dąbrowa Odsłon: 595
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ludowego Zespołu Sportowego „Bratek” Bratkowice Odsłon: 597
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie Odsłon: 574
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie Odsłon: 565
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie Odsłon: 585
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 573
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 559
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2014 r. sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 554
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Odsłon: 651
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2014 r. sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 557
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Świlcza Odsłon: 592
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Świlcza Odsłon: 584
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świlcza Odsłon: 550
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świlcza. Odsłon: 583
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza Odsłon: 590