Prawo lokalne

Obwieszczenia 2017

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP. 6733.6.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego , pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym, w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 448/2, 447/1 06-03-2017 Odsłon: 400
RGP.6733.7.2017: RGP.6733.7.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.7.2017 dla inwestycji pn.: budowa mostu oraz rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wzdłuż drogi gminnej na rzece Czarna, na terenie części działek o nr ewid.: 2665/1, 2666, 2676, 2677, 2667, 2678, obręb Mrowla, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 02-03-2017 Odsłon: 436
RGP.6733.5.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.5.2017 dla inwestycji pn.: przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi gminnej; na terenie części działek o nr ewid.: 2674, 2670, 2637/2, 2661, 2391/7, obręb Mrowia, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 02-03-2017 Odsłon: 406
RGP.6733.4.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na działkach o nr ewid.: 3890/2, 3889/2 , 3888/3, 3886, 3885, 3884, 3883/2, 3882/2 02-03-2017 Odsłon: 412
RGP.6733.3.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.3.20 17 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid. 1127, 1159/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 02-03-2017 Odsłon: 432
RGP.6733.2.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.2.2017 dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na działkach o nr ewid: 702/9, 702/10, 700. 02-03-2017 Odsłon: 424
RGP.6733.1.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.1.2017 dla inwestycji pn.: budowa siec i gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działki nr ewid. 2070/17, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 02-03-2017 Odsłon: 412
RG.0002.38.2017: Obwieszczenie – XXXVIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 24-02-2017 Odsłon: 433
RGP.6733.49.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.49.2016r dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działki o nr ewid. 144/3, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 16-02-2017 Odsłon: 417
RGP.6733.7.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa mostu oraz rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wzdłuż drogi gminnej na rzece Czarna, na terenie działek o nr ewid.: 2665/1, 2666, 2676, 2677, 2667, 2678, obręb Mrowla, Gmina Świlcza 15-02-2017 Odsłon: 430
RGP.6733.5.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 2674, 2670, 2637/2, 2661, 2391/17 położonych w miejscowości Mrowia 13-02-2017 Odsłon: 416
RGP.6733.4.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3890/2, 3889/2, 3888/3, 3886, 3885, 3884, 3883/2, 3882/2 13-02-2017 Odsłon: 410
RG.0002.37.2017: Obwieszczenie – XXXVII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 10-02-2017 Odsłon: 420
RGP.6733.2.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek o nr ewid.: 702/9, 702/10, 700 07-02-2017 Odsłon: 429
RGP.6733.52.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.52.20 16, dla inwestycji pn.:budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowia, lokalizacja inwestycji: na terenie części działki nr ewid. 1785, obręb Mrowia, Gmina Świlcza 07-02-2017 Odsłon: 415
RGP.6733.50.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znale RGP.6733.50.20 16, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 3169/5, 3169/4, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 07-02-2017 Odsłon: 405
RGP.6733.3.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Trzciana na terenie części działek o nr ewid.: 1127, 1159/1 obręb Trzciana, gm. Świlcza 07-02-2017 Odsłon: 424
RGP.6733.1.2017: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Rudna Wielka na terenie części działki o nr ewid.: 2070/17, obręb Rudna Wielka, gm. Świlcza 07-02-2017 Odsłon: 412
RGP.6733.48.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.48.20 16, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana; na terenie części działek nr ewid. 355/1, 373/1, 282/4, 282/3, 283/1, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 07-02-2017 Odsłon: 427
RGP.6733.51.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa drogi gminnej nr 108761 R od km 0+000,0 do km 0+579,98 o długości 579,98 m, budowa drogi gminnej Nr 137100 R od km 0+000,0 do km 0+208,39 o długości 208,39 m, łączna długość 788,37 m, budowa obiektu mostowego wraz z rozbiórką, na terenie działek obręb Mrowia Gmina Świlcza oraz na działkach obręb Świlcza, Gmina Świlcza 30-01-2017 Odsłon: 449