Prawo lokalne

Obwieszczenia 2017

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.47.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym dla budynku mieszkalnego o znaczeniu lokalnym na terenie części działek o nr ewid. 1211, 1210/1, 1210/2, obręb Mrowia, Gmina Świlcza 30-01-2017 Odsłon: 416
RG.0002.36.2017: Obwieszczenie – XXXVI sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 23-01-2017 Odsłon: 458
RGP.6733.49.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie przesłania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.49.20 16 dla inwestycji pn.: budowa siec i gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działki nr ewid. 144/3, obręb Bratkowice Gmina Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25 , 01-244 Warszawa, Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów 13-01-2017 Odsłon: 436
RGP.6733.45.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.45.2016r dla inwestycji pn.: tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. nr 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe. Zad 1. Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w zakresie: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, odwodnienia oraz dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe 10-01-2017 Odsłon: 442
RGP.6733.46.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znale RGP.6733.46.20 16, dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa; na terenie części działek nr ewid. 594, 593, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 10-01-2017 Odsłon: 417
RGM.6733.032.2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak, RGM.6733.032.2015, dla inwestycji, pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005, w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (12 szt.) , anteny radioliniowe (2 szt.), urządzenia sterujące, drogi kablowe, ogrodzenie, instalacja elektroenergetyczna. Lokalizacja inwestycji: na terenie działki nr ewid. 4783/16, obręb Bratkowice, w Gminie Świlcza 05-01-2017 Odsłon: 446
RGP.6733.52.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla, na terenie części działki o nr ewid.: 1785 03-01-2017 Odsłon: 412
RGP.6733.50.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 3169/5,3169/4 03-01-2017 Odsłon: 429
RGP.6733.51.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa drogi gminnej nr 108761 R od km 0+000,0 do km 0+579,98 o długości 579,98 m, budowa drogi gminnej Nr 137100 R od km 0+=000,0 do km 0+208,39 o długości 208,39 m, łączna długość 788,37 m, budowa obiektu mostowego wraz z rozbiórką 02-01-2017 Odsłon: 425
RGP.6733.49.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w msc. Bratkowice na terenie części działki o nr ewid.: 144/3, położonej w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 02-01-2017 Odsłon: 437