Prawo lokalne

Obwieszczenia 2019

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.58.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia z 10 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.58.2019.JT dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka na terenie działek o nr ewid : 139, 23, 253, 254, 255/1, 280/18 obręb Woliczka, Gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 12-10-2019 Odsłon: 236
RG.0002.15.2019: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 10 października 2019 r. nt. zwołania XV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 10-10-2019 Odsłon: 314
RGP.6733.63.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 października 2019r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędowa Zgłobieńska, na terenie działek o nr ewid: 394, 625/1, 1005, 1011, 1109, 1141, 1160, obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza” 09-10-2019 Odsłon: 241
RGP.6733.40.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2019 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w msc. Trzciana na działkach nr. 994/2, 994/3, 994/5, 993, 991/5, 991/4 Obr. Trzciana gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 09-10-2019 Odsłon: 253
RGP.6733.39.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2019 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci elektroenergetycznej do 1KV - oświetlenie drogi gminnej, na części działek nr ew. gr. 1600/2, 1601, 1602/1, 1602/2, położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 08-10-2019 Odsłon: 231
RGP.6733.61.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019r o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla na terenie działek o nr ewid : 3526/3, 3526/10, 1365/2, 1299/2, 1299/1, obręb Mrowla, Gmina Świlcza” 08-10-2019 Odsłon: 225
RGP.6733.65.2019.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2019 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid : 4127/1, 4127/2, 4136 obręb Bratkowice, Gmina Świlcza” 08-10-2019 Odsłon: 232
RGP.6733.37.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 października 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "Budowa oświetlenia siłowni plenerowej, na części działki nr ew. gr. 2710/37, położonej w miejscowości Mrowia, gmina Świlcza" 04-10-2019 Odsłon: 233
RGP.6733.64.2019.JT: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 października 2019 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza na terenie działek o nr ewid : 3766/3, 3767/2, 3767/1, 3802 obręb Świlcza, Gmina Świlcza” 04-10-2019 Odsłon: 217
RGP.6733.38.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 września 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem w miejscowości Nosówka i Błędowa Zgłobieńska, na terenie części działek o nr ewid.: 1168, 1169, 1170, 1171, 810/1 obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza dla: Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.” 03-10-2019 Odsłon: 213
RGP.6733.31.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 września 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: “Budowa sieci elektroenergetycznej do 1KV - oświetlenia drogi gminnej, na części działek nr ew. gr. 2710/25, 2710/24, 2710/45, położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 03-10-2019 Odsłon: 201
RGP.6733.57.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.57.2019 dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid: 952, 953, 954, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 03-10-2019 Odsłon: 223
RGP.6733.56.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.56.2019 dla inwestycji pn.: „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid: 480, 481, 500, 501/2, 502/2, 502/1, 503/2, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 03-10-2019 Odsłon: 214
RGP.6733.55.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.55.2019 dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr.: 2731/22, 2731/21, 2731/31, 2731/30, 2731/19 -obr. Bratkowice gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 03-10-2019 Odsłon: 226
RGP.6733.53.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.53.2019 dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr.: 2876/3, 2876/2, 2876/1, 2875 -obr. Bratkowice gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 03-10-2019 Odsłon: 207
RGP.6733.52.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.52.2019 dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr.: 3550/3, 3550/4, 3550/1, 3549 -obr. Świlcza gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 03-10-2019 Odsłon: 236
RGP.6733.50.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 1 października 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.50.2019 dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w msc. Bratkowice, na działkach nr.: 2810, 2818/5, 2819/11-obr. Bratkowice gm. Świlcza.dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.” 03-10-2019 Odsłon: 203
RGP.6733.54.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z 30 września 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.54.2019 dla inwestycji pod nazwą: Budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, C.O.; budowa trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu; studni, małej architektury, kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rowu, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej; górki saneczkowej na terenie działek o nr ewid. 177/9 i 184 oraz części działki nr ewid. 2074, obręb Rud 03-10-2019 Odsłon: 203
RGP.6733.46.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 września 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.46.2019 dla zadania inwestycyjnego: Budowa oświetlenia ulicznego i boiska sportowego w miejscowości Bratkowice na terenie działek nr ewid. 371/2, 591, 886/2, 890 - obr. Bratkowice, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 27-09-2019 Odsłon: 254
RGP.6733.44.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza Świlcza z dnia 25 września 2019 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego, znak RGP.6733.44.2019 dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rudna Wielka na terenie działek nr ewid. 749/4, 751, 784/2, 785, 793, 875/2, 875/5, 962/3, 994, 1001/2, 1078 - obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza, na wniosek : Gminy Świlcza 27-09-2019 Odsłon: 251