Prawo lokalne

Obwieszczenia 2022

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.007.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.007.2022.MG dla zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 MOP= 5,5 MPa o długości około 65 m jako drugiego zasilania SRP Trzciana od gazociągu DN 700 Jarosław- Sędziszów wraz z wymianą wlotowego zespołu zaporowo- upustowego DN 100 PN 63”,na terenie działek o nr ewid: 955, 956, 957/2 obręb Trzciana, gmina Świlcza dla Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A ul. Mszczonowska 402-337 Warszawa 31-03-2022 Odsłon: 48
MGR.0031.2.2022: Obwieszczenie o zwołaniu II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza III kadencji 2021-2022 30-03-2022 Odsłon: 47
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 marca 2022 r. o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w toczącym się postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową), na terenie działki o nr ewid. 483, obręb Woliczka, gmina Świlcza, na rzecz Emitel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 22-03-2022 Odsłon: 58
RGP.6733.001.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 marca 2022 r. o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w toczącym się postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową), na terenie działki o nr ewid. 483, obręb Woliczka, gmina Świlcza, na rzecz Emitel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 22-03-2022 Odsłon: 64
RGP.6733.005.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 marca 2022 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie urządzenia wodnego w istniejącej studni S-4 zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 6830, położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 22-03-2022 Odsłon: 51
RG.0002.47.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 31 marca 2022 r. - zwołanie XLVII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 22-03-2022 Odsłon: 104
RGP.6733.005.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: wykonanie urządzenia wodnego w istniejącej studni S-4 zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 6830, położonej w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 16-03-2022 Odsłon: 59
RGP.6733.003.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 marca 2022 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.003.2022.MG dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania pn. „ Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świlcza”, na terenie działki (część) o nr ew. gr. 4776/3 położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 09-03-2022 Odsłon: 67
RGP.6733.002.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w miejscowości Świlcza” na terenie działek o nr ew. gr. 893/1, 894, 895, 897/1, 897/2, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/12, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/19, 1121/20, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/1 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 03-03-2022 Odsłon: 58
RGP.6733.069.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3355/11) w miejscowości Mrowla” na terenie działek o nr ew. gr. 3355/11, 1570/1, 1571/1, 2813/8 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza”, na rzecz Gminy Świlcza 01-03-2022 Odsłon: 59
RGP.6733.001.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr ewid. 292/9) w miejscowości Mrowla” na terenie działek o nr ew. gr. 260/2, 259/2, 259/1, 258, 257, 256, 255, 254, 292/9 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, dla Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 23-02-2022 Odsłon: 62
RGP.6733.070.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na terenie działek o nr ewid: 1197, 1131, 1130, 1132 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza; dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 21-02-2022 Odsłon: 69
RG.0002.46.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2022 r. - zwołanie XLVI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 21-02-2022 Odsłon: 164
RGP.6733.068.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na terenie działek o nr ewid: 719/5, 719/4, 719/3 – obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 07-02-2022 Odsłon: 60
RGP.6733.067.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr ewid. 688/1) i parkingu w miejscowości Woliczka” na terenie działek o nr ewid: 688/1, 502, 503, 506 – obręb Woliczka, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 07-02-2022 Odsłon: 49
RGP.6733.003.2022.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.003.2022.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Świlcza”, na terenie działki o nr ewid: 4776/3 (część), Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 07-02-2022 Odsłon: 59
RGP.6733.002.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „„Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania pn. „Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej w miejscowości Świlcza” na działkach nr 893/1, 894, 895, 897/1, 897/2, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/12, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/19, 1121/20, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/1 obr. Świlcza, gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 02-02-2022 Odsłon: 66
RGP.6733.069.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.069.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia drogi gminnej ( dz. ewid. 3355/11) w miejscowości Mrowla”, na terenie działek nr ewid.: 3355/11, 1570/1, 1571/1, 2813/8 obręb Mrowla, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 02-02-2022 Odsłon: 59
RG.0002.45.2022: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2022 r. - zwołanie XLV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 25-01-2022 Odsłon: 137
RGP.6733.070.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 stycznia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działek o nr ewid.: 1197, 1131, 1130, 1132, w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 20-01-2022 Odsłon: 70