Prawo lokalne

Obwieszczenia 2023

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.008.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 2802/2) na działkach ewid.: 2802/2, 2878, 3422, 2889/1, 3423/2 w miejscowości Bratkowice” dla Gminy Świlcza 22-03-2023 Odsłon: 146
RGP.6733.006.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) na działkach ewid.: 4022/3, 4021/2, 3500/2, 3499/2, 3496/2, 3495/2, 3492/2, 3491/2, 3488/2, 3487/2, 3467/2, 3466/2, 3464/2, 3462/2, 3458/2, 3456/2, 3454/2, 3452/2, 3903 w miejscowości Bratkowice” dla Gminy Świlcza 22-03-2023 Odsłon: 138
RGP.6733.004.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 marca 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 617/6, 617/3, 618/8, 618/9, 618/10, 618/11 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza; na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 20-03-2023 Odsłon: 128
RGP.6733.003.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: nadbudowę i rozbudowę istniejącego składu węgla przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie koło Rzeszowa na cele oświatowe (laboratorium weterynaryjne) dz. nr ew.: 904 oraz część dz. nr ew. 903/7 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, na rzecz Powiatu Rzeszowskiego 20-03-2023 Odsłon: 126
RG.0002.64.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 marca 2023 r. - zwołanie LXIV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 20-03-2023 Odsłon: 181
RGP.6733.032.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń budynku przedszkola w Świlczy na pomieszczenia pralni, na potrzeby żłobka gminnego w Świlczy” na działkach o nr 4029/3, 4029/5, położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza; dla Gminy Świlcza 17-03-2023 Odsłon: 128
RGP.6733.005.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 marca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Ludowego na działce nr 241 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 14-03-2023 Odsłon: 134
RGP.6733.030.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 marca 2023 r. o wpłynięciu odwołania od decyzji Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6733.030.2022.MP z dnia 14 lutego 2023r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr RZE7120A wraz z zewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce o nr 1141, położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 i przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie 10-03-2023 Odsłon: 144
RGP.6733.031.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2023 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie odwołania (wraz z aktami sprawy) od decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa stacji bazowej RZE7118A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na części działki o nr 1311, położonej w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza, dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 09-03-2023 Odsłon: 143
RGP.6733.039.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 marca 2023 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji p.n.: p.n.: „Budowa stacji bazowej RZE7189B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na terenie części działki nr 504, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 08-03-2023 Odsłon: 132
RGP.6733.038.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 01 marca 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie działek o nr ewid.: 2733/3, 2723, 2711/1, 2711/6 obręb Trzciana, gmina Świlcza. na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 02-03-2023 Odsłon: 136
RGP.6733.037.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 01 marca 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach nr 2765/5, 2765/6, 2765/7, 2765/7, 2765/8, 2765/9 obręb Trzciana, gmina Świlcza; na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 02-03-2023 Odsłon: 130
RGP.6733.036.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 01 marca 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na terenie działek o nr ewid: 2146, 2151/1, 2151/2 obręb Świlcza, gmina Świlcza; na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 02-03-2023 Odsłon: 126
RGP.6733.001.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Przebudowa części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola” na działce o nr 1226, położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 27-02-2023 Odsłon: 137
RGP.6733.033.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie działek o nr ewid: 4371, 4376/2, 4375/5, 4379/1 obręb Świlcza, gmina Świlcza; na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 24-02-2023 Odsłon: 141
RGP.6733.002.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia” na terenie działek o nr ewid: 3557/2, 3557/3, obręb Świlcza, gmina Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 24-02-2023 Odsłon: 128
RGP.6733.035.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: „budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr 973/2, 973/3, 973/4, 974/2 obr. Trzciana gm. Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 23-02-2023 Odsłon: 149
RGP.6733.034.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr 1458/1 obręb Trzciana, gmina Świlcza dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 23-02-2023 Odsłon: 138
RGP.6733.003.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Nadbudowa i rozbudowa istniejącego składu węgla przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie koło Rzeszowa na cele oświatowe (laboratorium weterynaryjne)” na działce nr 904 i części działki nr 903/7 obr. Trzciana gm. Świlcza, dla: Powiat Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 22-02-2023 Odsłon: 134
RGP.6733.040.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr ew.: 2378/1, 2379/1, 2379/2 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza; na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 21-02-2023 Odsłon: 141