Prawo lokalne

Obwieszczenia 2023

Tytuł Opublikowano Odsłony
RG.0002.75.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 29 grudnia 2023 r. - zwołanie LXXV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 29-12-2023 Odsłon: 136
RGP.6733.032.2023.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 grudnia 2023r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.015.2022.MP z dnia 22 sierpnia 2022 r. wydanej na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego (byłej plebanii w Świlczy) z przeznaczeniem na żłobek gminny wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu” na działce nr 3698/13 obr. Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 27-12-2023 Odsłon: 75
RGP.6733.030.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogi krajowej” na terenie działek o nr ew. gr. 1097, 1085 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 20-12-2023 Odsłon: 92
RGP.6733.017.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 grudnia 2023 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w celu rozszerzenia oferty i jej uatrakcyjnienia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego ruchu ludowego z dopuszczeniem usług i handlu (w parterze) na działkach ewid.: 1096/3, 1096/1 w miejscowości Trzciana dla Gminy Świlcza 15-12-2023 Odsłon: 94
RGP.6733.032.2023.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.015.2022.MP z dnia 22 sierpnia 2022 r. wydanej na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego (byłej plebanii w Świlczy) z przeznaczeniem na żłobek gminny wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu” na działce nr 3698/13 obr. Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 08-12-2023 Odsłon: 104
RGP.6733.033.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa przyłącza elektroenergetycznego” na działkach nr 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6623, 6324/2, 6325, 6349, 6348/5 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów ul. 8 –go Marca 4 35-065 Rzeszów 06-12-2023 Odsłon: 126
RGP.6733.031.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid: 1623, 2665/2, 2681 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza oraz na terenie dz. o nr ewid: 929/1, 928/1, 839/1, 4848, 4849/1 w miejscowości Świlcza 04-12-2023 Odsłon: 78
RG.0002.74.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 4 grudnia 2023 r. - zwołanie LXXIV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 04-12-2023 Odsłon: 112
RGP.6733.031.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid: 1623, 2665/2, 2681 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza oraz na terenie dz. o nr ewid: 929/1, 928/1, 839/1, 4848, 4849/1 w miejscowości Świlcza 01-12-2023 Odsłon: 120
RGP.6733.030.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego np.: „Budowa oświetlenia drogi krajowej” na terenie działek o nr ew. gr. 1097, 1085 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza dla Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 30-11-2023 Odsłon: 96
RGP.6730.218.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 29-11-2023 Odsłon: 134
RG.0002.73.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2023 r. - zwołanie LXXIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 28-11-2023 Odsłon: 97
RG.0002.72.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 listopada 2023 r. - zwołanie LXXII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 20-11-2023 Odsłon: 154
RGP.6730.218.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 października 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 02-11-2023 Odsłon: 117
RG.0002.71.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 23 października 2023 r. - zwołanie LXXI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 23-10-2023 Odsłon: 171
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2023 r. o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza przeprowadzonych w dniu 29 września 2023 r. 18-10-2023 Odsłon: 98
RGP.6733.030.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 października 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogi krajowej” na działkach nr ewid.: 1097, 1085 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 11-10-2023 Odsłon: 118
RGP.6733.026.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 października 2023 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z przebudową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej” na działce o nr 463/2, położonej w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 11-10-2023 Odsłon: 113
RGP.6733.039.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 października 2023 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.039.2022.WR z dnia 22 sierpnia 2023 r. p.n.: „Budowa stacji bazowej RZE7189B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na terenie części działki nr 504, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 11-10-2023 Odsłon: 108
RGP.6733.027.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 października 2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na terenie działek o nr ewid: 1607/10, 1607/9, 1608/3, 1607/8, 1607/7, 1608/2, 1607/6, 1607/4, 1608/1, 1607/5 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 05-10-2023 Odsłon: 147