Prawo lokalne

Obwieszczenia 2023

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.004.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 lutego 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid.: 617/6, 617/3, 618/8, 618/9, 618/10 618/11, obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 17-02-2023 Odsłon: 159
RGP.6733.029.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lutego 2023 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie odwołania (wraz z aktami sprawy) od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nN 0,4, stacji transformatorowej w miejscowości Bratkowice Gmina Świlcza” na działkach nr 2658, 2659, 2660/2, 2660/3, 2693/3, 2668, 5080, 5082, 5083, 5074, 5157, 5073, 5051/3, 5052/5, 5053/1, 5053/4, 5222, 5223/1, 5224, 5057, 5058, 5059, 5060/5, 5061/5, 5062/5, 5063/2, 5066, 5065, 5067, 5068, 5069, 5071, 5072, 6120, 6653, 6128, 6121, 6122/2, 6123/2 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 16-02-2023 Odsłon: 144
RGP.6733.030.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji p.n.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr RZE7120A wraz z zewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce o nr 1141, położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza 15-02-2023 Odsłon: 132
RGP.6733.039.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2023r. o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa stacji bazowej RZE7189B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na terenie części działki nr 504, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza 14-02-2023 Odsłon: 136
RGP.6733.031.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 09 lutego 2023 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej RZE7118A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na części działki o nr 1311, położonej w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza 10-02-2023 Odsłon: 137
RG.0002.62.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 3 lutego 2023 r. - zwołanie LXII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 03-02-2023 Odsłon: 216
RGP.6733.002.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid.: 3557/2, 3557/3, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 02-02-2023 Odsłon: 143
RGP.6733.038.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie działek o nr ewid.: 2733/3, 2723, 2711/1, 2711/6 obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 27-01-2023 Odsłon: 134
RGP.6733.037.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na działkach nr 2765/5, 2765/6, 2765/7, 2765/7, 2765/8, 2765/9 obręb Trzciana, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 27-01-2023 Odsłon: 143
RGP.6733.036.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na terenie działek o nr ewid: 2146, 2151/1, 2151/2 obręb Świlcza, gmina Świlcza., dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 27-01-2023 Odsłon: 139
RGP.6733.033.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie działek o nr ewid: 4371, 4376/2, 4375/5, 4379/1 obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 27-01-2023 Odsłon: 137
RGP.6733.032.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń budynku przedszkola w Świlczy na pomieszczenia pralni, na potrzeby żłobka gminnego w Świlczy” na działkach o nr 4029/3, 4029/5, położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza; dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 27-01-2023 Odsłon: 136
RGP.6733.029.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV oraz nN 0,4, stacji transformatorowej w miejscowości Bratkowice Gmina Świlcza” na działkach nr 2658, 2659, 2660/2, 2660/3, 2693/3, 2668, 5080, 5082, 5083, 5074, 5157, 5073, 5051/3, 5052/5, 5053/1, 5053/4, 5222, 5223/1, 5224, 5057, 5058, 5059, 5060/5, 5061/5, 5062/5, 5063/2, 5066, 5065, 5067, 5068, 5069, 5071, 5072, 6120, 6653, 6128, 6121, 6122/2, 6123/2 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, dla PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 25-01-2023 Odsłon: 197
RGP.6733.034.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „RGP.6733.034.2022.MP dla inwestycji p.n „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr 1458/1 obr. Trzciana gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 24-01-2023 Odsłon: 135
RGP.6733.035.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 stycznia 2022 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr 973/2, 973/3, 973/4, 974/2 obr. Trzciana gm. Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 24-01-2023 Odsłon: 151
RGP.6733.031.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 stycznia 2023 r. o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa stacji bazowej RZE7118A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na części działki o nr 1311, położonej w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza 24-01-2023 Odsłon: 148
RGP.6733.030.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 stycznia 2023 r. o możliwości zapoznania się z całością akt sprawy i wypowiedzeniem się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr RZE7120A wraz z zewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce o nr ewid. 1141 położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza 24-01-2023 Odsłon: 156
RG.0002.61.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 23 stycznia 2023 r. - zwołanie LXI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 23-01-2023 Odsłon: 247
RGP.6733.040.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 stycznia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr ew.: 2378/1, 2379/1, 2379/2 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza; na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 17-01-2023 Odsłon: 144
RG.0002.60.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 11 stycznia 2023 r. - zwołanie LX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 12-01-2023 Odsłon: 190