Prawo lokalne

Obwieszczenia 2023

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.028.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 września 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części szkoły na oddział przedszkolny” na działce nr ew. gr. 783, położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 26-09-2023 Odsłon: 163
RGP.6733.025.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 września 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę parkingu na 13 miejsc postojowych wraz z jego oświetleniem oraz stojaka na 10 miejsc rowerowych w ramach unijnego projektu nr POIS.05.02.00-00-0026/17 pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" na dz. nr ew.: 1706/2, 1001/1, 1001/2 (część) w miejscowości Rudna Wielka gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 26-09-2023 Odsłon: 125
RGP.6733.012.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 września 2023 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.012.2023.WR z dnia 10 lipca 2023 r. wydanej dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 575/5, 585, 698/7, 697/7, 4859/2, 698/8 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza na rzecz: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 21-09-2023 Odsłon: 158
RG.0002.70.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 18 września 2023 r. - zwołanie LXX sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 18-09-2023 Odsłon: 180
RGP.6733.026.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 września 2023 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z przebudową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki o nr ewid. 463/2 obręb Świlcza, Gmina Świlcza ” dla Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 15-09-2023 Odsłon: 146
RGP.6733.031.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 września 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej RZE7118A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na części działki nr ew. 1311 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza, na rzecz: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 14-09-2023 Odsłon: 168
RGP.6733.030.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 września 2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej RZE7120A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na części działki nr ew. 1141 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 14-09-2023 Odsłon: 121
RGP.6733.027.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 września 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na terenie działek o nr ewid: 1607/10, 1607/9, 1608/3, 1607/8, 1607/7, 1608/2, 1607/6, 1607/4, 1608/1, 1607/5 położonych w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 13-09-2023 Odsłon: 123
RGP.6733.017.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 września 2023 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w celu rozszerzenia oferty i jej uatrakcyjnienia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego ruchu ludowego z dopuszczeniem usług i handlu (w parterze) na działkach ewid.: 1096/3, 1096/1 w miejscowości Trzciana” dla Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 12-09-2023 Odsłon: 113
RGP.6733.028.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 sierpnia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania części szkoły na oddział przedszkolny” na działce nr ew. gr. 783, położonej w miejscowości Rudna Wielka, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 31-08-2023 Odsłon: 131
RGP.6733.025.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 sierpnia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę parkingu na 13 miejsc postojowych wraz z jego oświetleniem oraz stojaka na 10 miejsc rowerowych w ramach unijnego projektu nr POIS.05.02.00-00-0026/17 pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej" na dz. nr ew.: 1706/2, 1001/1, 1001/2 (część) w miejscowości Rudna Wielka gm. Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 31-08-2023 Odsłon: 128
RGP.6733.024.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 sierpnia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: rozbudowa budynku biurowego Urzędu Gminy Świlcza z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na dz. nr ew.: 3632/2, 3632/5, 3631/2, 3633/1 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 31-08-2023 Odsłon: 126
RGP.6733.018.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 sierpnia 2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 1052/6, 1052/5, 1053/17 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 31-08-2023 Odsłon: 118
RGP.6733.031.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 sierpnia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej RZE7118A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na części działki nr ew.1311 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza; na rzecz: P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 29-08-2023 Odsłon: 114
RGP.6733.030.2022.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 sierpnia 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa stacji bazowej RZE7120A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową na części działki nr ew. 1141 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 29-08-2023 Odsłon: 112
RGP.6733.023.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa oświetlenia drogi krajowej (dz. nr ewid. 1097) w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid.: 1097, 1087/7 obręb Trzciana, Gmina Świlcza. dla Gminy Świlcza 23-08-2023 Odsłon: 119
RGP.6733.039.2022.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: „Budowa stacji bazowej RZE7189B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na terenie części działki nr 504, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 23-08-2023 Odsłon: 157
RGP.6733.021.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 sierpnia 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 579/5, 585, 588/9 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 23-08-2023 Odsłon: 105
RGP.6733.019.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16.08.2023r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 2544/11, 2566/4, 2566/3, 2565/2, 2565/1 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 17-08-2023 Odsłon: 107
RGP.6733.020.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 sierpnia 2023r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 1946, 2581, 1864/1 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 14-08-2023 Odsłon: 103