Prawo lokalne

Obwieszczenia 2023

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.020.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid.: 1946, 2581, 1864/1 w miejscowości Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Zabawskiego 05-07-2023 Odsłon: 118
RGP.6733.018.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 lipca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr 1052/6, 1052/5, 1053/17 obr. Dąbrowa, gm. Świlcza, dla: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 05-07-2023 Odsłon: 126
RGP.6733.019.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 lipca 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek o nr ewid.: 2544/11, 2566/4, 2566/3, 2565/2, 2565/1, obręb Świlcza, gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 05-07-2023 Odsłon: 120
RG.0002.67.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2023 r. - zwołanie LXVII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 29-06-2023 Odsłon: 148
RGP.6733.014.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2023 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 1040/8, 1040/11, 1040/12, 1040/9 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Zabawskiego 19-06-2023 Odsłon: 116
RGP.6733.011.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2023r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 3606/9, 3606/10, 3606/11 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Zabawskiego 19-06-2023 Odsłon: 116
RGP.6733.016.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 czerwca 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: : budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 6348/5, 6347/5, 6347/10, 6347/9, 6347/1, 6347/2 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza; na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 16-06-2023 Odsłon: 129
RGP.6733.013.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 czerwca 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 4847, 4161/5, 4161/2, 4161/6 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 16-06-2023 Odsłon: 131
RGP.6733.010.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 czerwca 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: telekomunikacyjny obiekt budowlany sieci T-Mobile nr 55953 ŚWILCZA RZESZÓW ZACHÓD na dz. nr ew. 3537/1 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza; na rzecz: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa 16-06-2023 Odsłon: 125
RGP.6733.015.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 4275, 4274/1, 4274/2 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 14-06-2023 Odsłon: 120
RGP.6733.012.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2023 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew.: 575/5, 585, 698/7, 697/7, 4859/2, 698/8 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło 14-06-2023 Odsłon: 131
RG.0002.66.2023: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 9 czerwca 2023 r. - zwołanie LXV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 14-06-2023 Odsłon: 163
RGP.6733.10.2018: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2023 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.10.2018 z dnia 05 czerwca 2018r., wydanej dla inwestycji: tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (strefa aktywności gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy. Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Miasta Rzeszowa, wydanej na rzecz Gminy Świlcza 07-06-2023 Odsłon: 113
RGP.6733.005.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 maja 2023r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Ludowego na działce nr 241 obr. Woliczka gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 06-06-2023 Odsłon: 119
RGP.6733.009.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2023 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie odwołania (wraz z aktami sprawy) od decyzji Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6733.009.2023.WR z dnia 23 maja 2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120)” na działkach(część) ewid.: 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120 położonych w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 05-06-2023 Odsłon: 118
RGP.6733.009.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 maja 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 1120)” na działkach(część) ewid.: 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1128, 1120 położonych w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza dla Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-05-2023 Odsłon: 148
RGP.6733.006.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 maja 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903)” na działkach(część) ewid.: 4022/3, 4021/2, 3500/2, 3499/2, 3496/2, 3495/2, 3492/2, 3491/2, 3488/2, 3487/2, 3467/2, 3466/2, 3464/2, 3462/2, 3458/2, 3456/2, 3454/2, 3452/2, 3903 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla Gmina Świlcza 36-072 Świlcza 168 25-05-2023 Odsłon: 128
RGP.6733.016.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek o nr ewid.: 6348/5, 6347/5, 6347/10, 6347/9, 6347/1, 6347/2, obręb Bratkowice, gmina Świlcza., na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 23-05-2023 Odsłon: 152
RGP.6733.013.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek o nr ewid.: 4847, 4161/5, 4161/2, 4161/6, obręb Świlcza, gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło 23-05-2023 Odsłon: 149
RGP.6733.015.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 maja 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego" na działkach nr 4275, 4274/1, 4274/2 obr. Bratkowice, gm. Świlcza 23-05-2023 Odsłon: 130