Prawo lokalne

Obwieszczenia 2024

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6730.004.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 stycznia 2023 r. zawiadamiające zainteresowanych, że w sąsiedztwie działki o nr ewidencyjnym 1119/1 w msc. Bratkowice, (w ewidencji gruntów figuruje właściciel - Spółka Pastwiskowa „KLEPAK” Bratkowice, Spółka Pastwiskowa „ZASTAWIE” Bratkowice) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki na działce nr ewid. 1118/35 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza 17-01-2024 Odsłon: 92
RGP.6733.032.2023.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji RGP.6733.032.2023.AD z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6730.015.2022.EŁ z dnia 22 sierpnia 2022 r. wydanej na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego (byłej plebanii w Świlczy) z przeznaczeniem na żłobek gminny wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu” na działce nr 3698/13 obr. Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 17-01-2024 Odsłon: 116
RGP.6730.218.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w msc. Bratkowice 17-01-2024 Odsłon: 122
RGP.6733.031.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 stycznia 2024 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działek o nr ewid.: 1623, 2665/2, 2681, położonych w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza oraz na terenie działek o nr ewid.: 929/1, 928/1, 839/1, 4848, 4849/1, położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 11-01-2024 Odsłon: 114
RGP.6733.035.2023.ACH: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 stycznia 2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlania drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice odcinek ST19 na działkach(część) nr ewid.: 3928/1, 3929, 3933, 3934/1, 3894/2, 3895/2, 3941, 3942/1, 3944/1, 3946, 3947, 3948, 3950, 3951, 3953/1, 3954/1, 3955, 3956, 3957, 3958/1, 3959, 3960, 3903 w miejscowości Bratkowice gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 09-01-2024 Odsłon: 102
RGP.6733.034.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 4022/3, 4021/2, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4014, 4013, 4008, 4007/2, 3495/2, 3492/2, 3491/2, 3488/2, 3487/2, 3467/2, 3466/2, 3464/2, 3462/2, 3458/2, 3456/2, 3454/2, 3903, w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza 03-01-2024 Odsłon: 141