Prawo lokalne

Obwieszczenia 2024

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6730.054.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 429, 430 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 22-05-2024 Odsłon: 16
RGP.6730.052.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 429, 430 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 22-05-2024 Odsłon: 16
RGP.6730.092.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 maja 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1867, 1827 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1826 w msc. Mrowla 21-05-2024 Odsłon: 21
ORP.RG.0002.2.2024: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 maja 2024 r. - zwołanie II sesji Rady Gminy Świlcza - IX kadencji 20-05-2024 Odsłon: 63
RGP.6730.004.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki na dz. nr ew. 1118/35 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1119/1 w msc. Bratkowice 17-05-2024 Odsłon: 37
RGP.6730.070.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa trzech budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej” na terenie części działek nr ew. gr. 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1458, 1459 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1460, 1457 w msc. Dąbrowa 08-05-2024 Odsłon: 35
RGP.6730.068.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego” na działkach(część) nr ewid. 1764/8, 1764/13, 1767/1 obręb Bratkowice gm. Świlcza dla Pani Bożeny Lewickiej zam. 36-055 Bratkowice 780A. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1763 w Bratkowicach 08-05-2024 Odsłon: 29
RGP.6730.060.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa magazynów energii elektrycznej 10 MWh z farmą fotowoltaiczną 1,5 MW na terenie działek nr 2167, 2168, 2169, 2170, 2171/2, 2172/4, 2173/1, 2173/2, 2183 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 2170, 2174 w msc. Bratkowice 07-05-2024 Odsłon: 35
RGP.6730.036.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa garażu dwustanowiskowego” na terenie działki o nr ewid: 747 obręb Świlcza, gmina Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 746 w Świlczy oraz nieuzyskaniu danych pozwalających na ustalenie adresu wszystkich właścicieli - dz. nr 718/3 w Świlczy 06-05-2024 Odsłon: 44
RGP.6733.010.2022.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 maja 2024r. o przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej RZE1054B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce(część) o nr 4747/87, położonej w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 06-05-2024 Odsłon: 45
RGP.6733.010.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 108752R od km 1+220 do km 1+604 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 108751R” na działkach 3758/2, 6660, 3523/2, 2802/2 w miejscowości Bratkowice gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 26-04-2024 Odsłon: 61
RGP.6730.284.2023.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy znak: RGP.6730.284.2023.EŁ dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na dz. nr ew. 1415 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1417/1 w msc. Dąbrowa 24-04-2024 Odsłon: 51
RGP.6730.017.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.017.2024.WR dla inwestycji p.n.: budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na dz. nr ew. 711/2 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 709, 717w msc. Bratkowice 22-04-2024 Odsłon: 56
RGP.6730.297.2023.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowaniu w sprawie warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej oraz trzech budynków gospodarczych” na działkach o nr ewid: 1450, 1451, 1452, 1453, 1455, 1458, 1459, obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 19-04-2024 Odsłon: 59
RGP.6733.002.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia19 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.002.2024.WR dla inwestycji obejmującej budowę odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. nr ew. 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022/1, 1022/2, 1023/2, 1086/1, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 3251, 3253, 3272, 3273, 3274, 3276, 3277, 3278, 3280, 3305, 3306, 3355/5 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A., ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1096 w msc. Mrowla 19-04-2024 Odsłon: 58
RGP.6730.036.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 kwietnia 2024 r. o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa garażu dwustanowiskowego” na terenie działki o nr ewid: 747 obręb Świlcza, gmina Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 746 w Świlczy oraz nieuzyskaniu danych pozwalających na ustalenie adresu wszystkich właścicieli - dz. nr 718/3 w Świlczy 18-04-2024 Odsłon: 57
RGP.6730.004.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 kwietnia 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa dwóch tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki na dz. nr ew. 1118/35 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1119/1 w Bratkowicach 18-04-2024 Odsłon: 57
RGP.6730.081.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej sieci drenarskiej znajdującej się w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Bratkowice” w projektowanym odkrywkowym zakładzie górniczym pn. „Bratkowice”” na działkach nr ewid. 5358/7, 5356/12, 5355/3, 5337/1, 5353/8, 5352/10, 5350/5, 5336/8, 5349/8, 5348/12, 5345/8, 5332/1, 5343/6, 5343/2, 5036/8, 5329/16, 5036/7, 5036/6, 5036/13, 5329/12, 5341/4, 5341/3, 5340/7, 5338/7, 5360/8 obręb Bratkowice gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 5033/2 w Bratkowicach 15-04-2024 Odsłon: 52
RGP.6730.042.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2024 r. o wszczęciu postępowania oraz przekazania do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stawu o pow. 1000m2” na terenie działki o nr ewid: 3451/2 obręb Bratkowice, gmina Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 3453/2 w Bratkowicach 15-04-2024 Odsłon: 47
RGP.6730.055.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2024 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy znak RGP.6730.055.2024.AD dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działek o nr ewid.: 429, 430 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 15-04-2024 Odsłon: 61