Prawo lokalne

Obwieszczenia 2024

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6730.081.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 lipca 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej sieci drenarskiej znajdującej się w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Bratkowice” w projektowanym odkrywkowym zakładzie górniczym pn. „Bratkowice” na działkach nr ewid. 5358/7, 5356/12, 5355/3, 5337/1, 5353/8, 5352/10, 5350/5, 5336/8, 5349/8, 5348/12, 5345/8, 5332/1, 5343/6, 5343/2, 5036/8, 5329/16, 5036/7, 5036/6, 5036/13, 5329/12, 5341/4, 5341/3, 5340/7, 5338/7, 5360/8 obręb Bratkowice gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 5033/2 w Bratkowicach 08-07-2024 Odsłon: 31
RGP.6733.012.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV w ramach zadania: „Budowa stacji transformatorowej SN/nN w pobliżu istniejącej sieci energetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Błędowa Zgłobieńska 2” na terenie działek(część) nr ewid.: 1082, 1238, 1105/2, 1105/1, 1104, 1103/2, 1102, 1103/1 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1105/2 w Błędowej Zgłobieńskiej 25-06-2024 Odsłon: 45
RGP.6730.077.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20.06.2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa domu jednorodzinnego” na terenie działki o nr ewid: 3770/1 obręb Bratkowice, gmina Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 3769/1 w msc. Bratkowice 20-06-2024 Odsłon: 47
RGP.6730.168.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wolno stojącej wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 na terenie działki o nr ewid.: 4276/1 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 4277 w m. Bratkowice 20-06-2024 Odsłon: 37
RGP.6730.092.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 czerwca 2024 r. o przesłaniu do ponownego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1867, 1827 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1826 w msc. Mrowla 17-06-2024 Odsłon: 51
RGP.6730.070.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa trzech budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej” na terenie części działek nr ew. gr. 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1458, 1459 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1460, 1457 w msc. Dąbrowa 13-06-2024 Odsłon: 53
RGP.6730.068.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego” na działkach(część) nr ewid. 1764/8, 1764/13, 1767/1 obręb Bratkowice gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1763 w Bratkowicach 13-06-2024 Odsłon: 50
RGP.6730.060.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy znak: RGP.6730.060.2024.WR dla inwestycji obejmującej dla inwestycji obejmującej budowę magazynów energii elektrycznej 10 MWh z farmą fotowoltaiczną 1,5 MW na dz. nr ew. 2167, 2168, 2169, 2170, 2171/2, 2172/4, 2173/1, 2173/2, 2183 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 2170, 2174 w msc. Bratkowice 06-06-2024 Odsłon: 61
ORP.RG.0002.3.2024: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 3 czerwca 2024 r. - zwołanie III sesji Rady Gminy Świlcza - IX kadencji 03-06-2024 Odsłon: 188
RGP.6730.055.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działek o nr ewid.: 429, 430 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 28-05-2024 Odsłon: 65
RGP.6730.053.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z drogą wewnętrzną na terenie części działek o nr ewid.: 429, 430 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 28-05-2024 Odsłon: 69
RGP.6730.054.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 429, 430 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 22-05-2024 Odsłon: 80
RGP.6730.052.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 429, 430 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 22-05-2024 Odsłon: 61
RGP.6730.092.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 maja 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ew. 1867, 1827 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1826 w msc. Mrowla 21-05-2024 Odsłon: 61
ORP.RG.0002.2.2024: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 20 maja 2024 r. - zwołanie II sesji Rady Gminy Świlcza - IX kadencji 20-05-2024 Odsłon: 154
RGP.6730.004.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki na dz. nr ew. 1118/35 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1119/1 w msc. Bratkowice 17-05-2024 Odsłon: 93
RGP.6730.070.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa trzech budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej” na terenie części działek nr ew. gr. 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1458, 1459 położonych w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1460, 1457 w msc. Dąbrowa 08-05-2024 Odsłon: 80
RGP.6730.068.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego” na działkach(część) nr ewid. 1764/8, 1764/13, 1767/1 obręb Bratkowice gm. Świlcza dla Pani Bożeny Lewickiej zam. 36-055 Bratkowice 780A. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1763 w Bratkowicach 08-05-2024 Odsłon: 72
RGP.6730.060.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 maja 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa magazynów energii elektrycznej 10 MWh z farmą fotowoltaiczną 1,5 MW na terenie działek nr 2167, 2168, 2169, 2170, 2171/2, 2172/4, 2173/1, 2173/2, 2183 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 2170, 2174 w msc. Bratkowice 07-05-2024 Odsłon: 79
RGP.6730.036.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa garażu dwustanowiskowego” na terenie działki o nr ewid: 747 obręb Świlcza, gmina Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 746 w Świlczy oraz nieuzyskaniu danych pozwalających na ustalenie adresu wszystkich właścicieli - dz. nr 718/3 w Świlczy 06-05-2024 Odsłon: 93