Prawo lokalne

Obwieszczenia 2024

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6730.068.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie działek nr ewid. 1764/8, 1764/13, 1767/1 obręb Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1763 w Bratkowicach 15-03-2024 Odsłon: 81
RGP.6730.070.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa trzech budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej” na terenie działek nr ewid. 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1458, 1459 obręb Dąbrowa, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1460, 1457 w msc. Dąbrowa 12-03-2024 Odsłon: 87
RGP.6730.054.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działek o nr ewid.: 429, 430 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 11-03-2024 Odsłon: 70
RGP.6730.055.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działek o nr ewid.: 429, 430 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 11-03-2024 Odsłon: 80
RGP.6730.053.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działek o nr ewid.: 429, 430 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 11-03-2024 Odsłon: 76
RGP.6730.052.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 marca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działek o nr ewid.: 429, 430 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 616 w Bratkowicach 11-03-2024 Odsłon: 64
RGP.6730.017.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 marca 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na dz. nr ew. 711/2 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza na rzecz Państwa Anny i Marcina Mech, zam. 36-055 Bratkowice 511. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 709, 717 w Bratkowicach 06-03-2024 Odsłon: 86
RGP.6730.004.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 marca 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa dwóch tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki na dz. nr ew. 1118/35 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1119/1 w Bratkowicach. 05-03-2024 Odsłon: 72
RG.0002.76.2024: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 1 marca 2024 r. - zwołanie LXXVI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 04-03-2024 Odsłon: 122
RGP.6733.006.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym” na terenie działek(część) nr ewid.: 2601/12, 2601/13, 2601/14, 2601/15, 2601/16, 2601/17, 2601/18 w miejscowości Świlcza gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, Reprezentowanej przez Pana Stanisława Sądej 28-02-2024 Odsłon: 86
RGP.6733.003.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie działek(część) nr ewid.: 5450/2, 5450/1, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5461/3, 5461/4 w miejscowości Bratkowice gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, Reprezentowanej przez Pana Andrzeja Zabawskiego 28-02-2024 Odsłon: 85
RGP.6733.004.2024.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego dworu w Trzcianie z przeznaczeniem na budynek Internatu wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie działki(część) nr ewid.: 903/7 w miejscowości Trzciana gm. Świlcza dla Powiatu Rzeszowskiego ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 28-02-2024 Odsłon: 91
RGP.6730.046.2024.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i budowa rowu” na terenie (części) działki o nr ewid: 6346 obręb Bratkowice, gmina Świlcza 27-02-2024 Odsłon: 105
RGP.6733.002.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka kablowej linii elektoenergetycznej SN 15 kV” na działkach nr 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022/1, 1022/2, 1023/2, 1086/1, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 3251, 3253, 3272, 3273, 3274, 3276, 3277, 3278, 3280, 3305, 3306, 3355/5 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza na rzecz: Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. ul. Mikołaja Reja 16 35-959 Rzeszów. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 1096 w msc. Mrowla 27-02-2024 Odsłon: 84
RGP.6730.036.2024.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa garażu dwustanowiskowego” na terenie działki o nr ewid: 747 obręb Świlcza, gmina Świlcza 26-02-2024 Odsłon: 102
RGP.6730.297.2023.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania oraz przesłania do uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej oraz trzech budynków gospodarczych” na działkach o nr ewid: 1450, 1451, 1452, 1453, 1455, 1458, 1459, obręb Dąbrowa, gmina Świlcza 16-02-2024 Odsłon: 76
RGP.6730.017.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej” na działce nr ewid. 711/2 obręb Bratkowice gm. Świlcza. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 709, 717 w msc. Bratkowice 31-01-2024 Odsłon: 91
RGP.6733.033.2023.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 stycznia 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień. Zawiadomienie w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – dz. nr 6245 w msc. Bratkowice 23-01-2024 Odsłon: 92
RGP.6730.004.2024.WR: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 stycznia 2023 r. zawiadamiające zainteresowanych, że w sąsiedztwie działki o nr ewidencyjnym 1119/1 w msc. Bratkowice, (w ewidencji gruntów figuruje właściciel - Spółka Pastwiskowa „KLEPAK” Bratkowice, Spółka Pastwiskowa „ZASTAWIE” Bratkowice) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki na działce nr ewid. 1118/35 w obrębie Bratkowice, gm. Świlcza 17-01-2024 Odsłon: 78
RGP.6733.032.2023.AD: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji RGP.6733.032.2023.AD z dnia 20.12.2023 r. w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6730.015.2022.EŁ z dnia 22 sierpnia 2022 r. wydanej na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego (byłej plebanii w Świlczy) z przeznaczeniem na żłobek gminny wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu” na działce nr 3698/13 obr. Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 17-01-2024 Odsłon: 99