Uchwały podjęte w 2013 r.

Uchwały podjęte w 2013 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLIV/340/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 401
Uchwała Nr XLIV/339/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 403
Uchwała Nr XLIII/338/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 402
Uchwała Nr XLIII/337/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu p.n.: „Z małej szkoły w wielki świat” oraz zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Świlcza na jego realizację Odsłon: 396
Uchwała Nr XLIII/336/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzcianie Odsłon: 390
Uchwała Nr XLIII/335/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania Odsłon: 394
Uchwała Nr XLIII/334/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Świlcza lub osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu ich rozliczania Odsłon: 400
Uchwała Nr XLIII/333/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn” oraz upoważnienia Wójta do złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Odsłon: 398
Uchwała Nr XLIII/332/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację projektu pn.: „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Odsłon: 406
Uchwała Nr XLIII/331/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. w sprawie udzielenia Gminie Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania pn.: Opracowanie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Odsłon: 392
Uchwała Nr XLIII/330/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 395
Uchwała Nr XLIII/329/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 378
Uchwała Nr XLIII/328/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 381
Uchwała Nr XLIII/327/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 387
Uchwała Nr XLIII/326/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 397
Uchwała Nr XLIII/325/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 399
Uchwała Nr XLIII/324/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 417
Uchwała Nr XLIII/323/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w 2009 r. III etap” Odsłon: 400
Uchwała Nr XLIII/322/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w 2009 r. II etap” Odsłon: 398
Uchwała Nr XLIII/321/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska S.A. kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania pn.: „Remonty dróg gminnych w 2009 r. I etap” Odsłon: 391
Uchwała Nr XLIII/320/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Świlcza w 2009 r.” Odsłon: 405
Uchwała Nr XLIII/319/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach I etap” Odsłon: 383
Uchwała Nr XLIII/318/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 108753R Bratkowice – Piaski i Nr 108757R Trzciana - Cegielnia” Odsłon: 411
Uchwała Nr XLIII/317/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy – I etap zadanie 2” Odsłon: 406
Uchwała Nr XLIII/316/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy-Osiedle i w Bratkowicach – Skworca i Blich – I etap” Odsłon: 412