Uchwały podjęte w 2013 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XL/290/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 200
Uchwała Nr XXXIX/289/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 197
Uchwała Nr XXXIX/288/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 191
Uchwała Nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce na rok 2013 Odsłon: 193
Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 200
Uchwała Nr XXXVIII/285/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 198
Uchwała Nr XXXVIII/284/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 191
Uchwała Nr XXXVIII/283/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 192
Uchwała Nr XXXVIII/282/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 191
Uchwała Nr XXXVIII/281/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie planu sieci - prowadzonych przez Gminę Świlcza - publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów Odsłon: 210
Uchwała Nr XXXVIII/280/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie Odsłon: 193
Uchwała Nr XXXVIII/279/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą „Budowa pawilonu sportowego przy istniejącym boisku sportowym w Woliczce” Odsłon: 199
Uchwała Nr XXXVIII/278/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzcianie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – podstawą bazy sportowo-rekreacyjnej” Odsłon: 190
Uchwała Nr XXXVIII/277/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą „Budowa targowiska w Bratkowicach” Odsłon: 195
Uchwała Nr XXXVIII/276/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 192
Uchwała Nr XXXVIII/275/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2013 Odsłon: 195
Uchwała Nr XXXVII/274/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza Odsłon: 209
Uchwała Nr XXXVII/273/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych Odsłon: 190
Uchwała Nr XXXVII/272/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 206
Uchwała Nr XXXVII/271/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Odsłon: 192
Uchwała Nr XXXVII/270/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 196
Uchwała Nr XXXVI/269/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" Odsłon: 198
Uchwała Nr XXXVI/268/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 194
Uchwała Nr XXXVI/267/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki Odsłon: 200
Uchwała Nr XXXVI/266/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 195