Uchwały podjęte w 2015 r.

Uchwały podjęte w 2015 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Odsłon: 234
Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 245
Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 237
Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Odsłon: 241
Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie" Odsłon: 248
Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Swilczy z siedzibą w Trzcianie" Odsłon: 258
Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2014 Odsłon: 242
Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świlcza za rok 2014 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Odsłon: 239
Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Założycielskie i Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 229
Uchwała Nr VII/51/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 229
Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 259
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 227
Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej Nr 1335 R relacji Będziemyśl - Klęczany - Bratkowice Odsłon: 240
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Świlcza do kategorii dróg gminnych Odsłon: 240
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Bzianka do kategorii dróg gminnych Odsłon: 241
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Odsłon: 245
Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 223
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Świlcza Odsłon: 230
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świlcza Odsłon: 218
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych Odsłon: 227
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 254
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do - prowadzonych przez Gminę Świlcza - przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Odsłon: 229
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowli" w ramach działania "Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnymawariom i usuwanie ich skutków" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Odsłon: 219
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 225
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie Odsłon: 225