Uchwały podjęte w 2015 r.

Uchwały podjęte w 2015 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie Odsłon: 248
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2015 Odsłon: 236
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 244
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 243
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie oraz nadania jej statutu Odsłon: 240
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Odsłon: 240
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Odsłon: 243
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów i granic tych obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Odsłon: 234
Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 242
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 239
Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Odsłon: 238
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 244
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru osoby uprawnionej do reprezentowania Gminy Świlcza w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska" Odsłon: 269
Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej Odsłon: 248
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Odsłon: 249
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 256
Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Świlcza na rok 2015 Odsłon: 251