Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2022 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLVII/397/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miasto Rzeszów zadania publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1333R na terenie miejscowości Rudna Wielka (działka nr 69/8 obr. 0007 Rudna Wielka Gmina Świlcza)” Odsłon: 362
Uchwała Nr XLVII/396/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świlcza – na lata 2021 – 2036” Odsłon: 397
Uchwała Nr XLVII/395/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świlcza na rok 2022” Odsłon: 381
Uchwała Nr XLVII/394/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników Odsłon: 417
Uchwała Nr XLVII/393/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022 - 2029 Odsłon: 361
Uchwała Nr XLVII/392/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 362
Imienny wykaz głosowań radnych na XLVII Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 marca 2022 r. Odsłon: 484
Uchwała Nr XLVI/391/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości Odsłon: 386
Uchwała Nr XLVI/390/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świlcza do realizacji programu pn.:„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Odsłon: 378
Uchwała Nr XLVI/389/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 385
Uchwała Nr XLVI/388/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 388
Uchwała Nr XLVI/387/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022 – 2029 Odsłon: 376
Uchwała Nr XLVI/386/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 378
Uchwała Nr XLVI/385/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 375
Imienny wykaz głosowań radnych na XLVI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 lutego 2022 r. Odsłon: 363
Uchwała Nr XLV/384/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 407
Uchwała Nr XLV/383/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 418
Uchwała Nr XLV/382/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 399
Uchwała Nr XLV/381/2022 rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych zajętych pod drogi gminne w miejscowości Bratkowice Odsłon: 384
Uchwała Nr XLV/380/2022Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przejęcia jako mienie komunalne nieruchomości niezabudowanej zajętej pod drogę dojazdową w miejscowości Dąbrowa. (Dz. Nr 1332/1) Odsłon: 386
Uchwała Nr XLV/379/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej. (dz. Nr 616/1 Dąbrowa) Odsłon: 374
Uchwała Nr XLV/378/2022Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Miasto Rzeszów zadania publicznego pn. Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1333 R na terenie miejscowości Rudna Wielka (działka nr 69/8 obr. Rudna Wielka Gmina Świlcza) Odsłon: 419
Uchwała Nr XLV/377/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022-2029 Odsłon: 402
Uchwała Nr XLV/376/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 386
Uchwała Nr XLV/375/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 385