Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2022 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LVI/462/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świlcza służebnością gruntową Odsłon: 148
Uchwała Nr LVI/461/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Odsłon: 148
Uchwała Nr LVI/460/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców Odsłon: 153
Uchwała Nr LVI/459/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Odsłon: 211
Uchwała Nr LVI/458/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r.. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Odsłon: 158
Uchwała Nr LVI/457/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 163
Uchwała Nr LVI/456/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Odsłon: 169
Uchwała Nr LVI/455/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 143
Imienny wykaz głosowań radnych na LVI Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 listopada 2022 r. Odsłon: 182
Uchwała Nr LV/454/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 227
Uchwała Nr LV/453/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Świlcza Odsłon: 304
Uchwała Nr LV/452/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Świlcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Odsłon: 273
Uchwała Nr LV/451/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świlcza na lata 2022-2029 Odsłon: 299
Uchwała Nr LV/450/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 272
Uchwała Nr LV/449/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 264
Uchwała Nr LV/448/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 281
Uchwała Nr LV/447/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 262
Imienny wykaz głosowań radnych na LV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 24 października 2022 r. Odsłon: 251
Uchwała Nr LIV/446/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 290
Uchwała Nr LIV/445/2022 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2022 Odsłon: 321
Imienny wykaz głosowań radnych na LIV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 28 września 2022 r. Odsłon: 294
Uchwała Nr LIII/444/2022 w sprawie. Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Świlcza a Wspólnotą Terytorialną Komarno obwód Lwowski – Ukraina Odsłon: 364
Uchwała Nr LIII/443/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 322
Uchwała Nr LIII/442/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej Odsłon: 315
Uchwała Nr LIII/441/2022 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Świlcza w drodze bezprzetargowej Odsłon: 304