Prawo lokalne

Obwieszczenia 2016

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.34.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP .6733.34.20 ]6, dla inwestycji pn.: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej SN i nN w miejscowości Bratkowice i Budy Głogowskie w ramach zadania, Zasilanie budynku letniskowego na działce nr 430513 w miejscowości Budy Głogowskie" 15-11-2016 Odsłon: 402
RGP.6733.43.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana 10-11-2016 Odsłon: 370
RGP.6733.41.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.41.2016 dla inwestycji pn.: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych byłej kotłowni węglowej na pomieszczenia do zajęć wyrównawczych i korekcyjnych w Zespole Szkół w Trzcianie, na terenie części działki nr ewid. 1226, obręb Trzciana, Gmina Świlcza , dla inwestora Gminy Świlcza 04-11-2016 Odsłon: 402
RGP.6733.40.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek nr ewid. 903/7, 903/10 obręb Trzciana, Gmina Świlcza, na wniosek PSG Sp. z 0.0. ul. M Kasprzaka 25 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16 04-11-2016 Odsłon: 368
RGP .6733.39.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.39.20 16 dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działki nr ewid. 903/7, obręb Trzciana, Gmina Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o. o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-244 Warszawa, Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 04-11-2016 Odsłon: 366
RGP.6733.42.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowla, na terenie części działek o nr ewid.: 1788, 1789/2 03-11-2016 Odsłon: 393
RGP.6733.38.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2016 roku w sprawie inwestycji polegającą na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek o nr ewid.: 3822/4,2802/2, 2876 obręb Bratkowice, gm. Świlcza 25-10-2016 Odsłon: 407
RGP.6733.37.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice, na terenie części działek nr ewid. 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza, dla inwestora PSG Sp. z o. o., ul. M. Kasprzaka 25,01-244 Warszawa, Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 25-10-2016 Odsłon: 401
RGP.6733.36.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 października 2016 roku w sprawie inwestycji polegającej, na: Przebudowie budynku pawilonu sportowego na potrzeby utworzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej w Świlczy, na terenie części działki o nr ewid.: 4030/4 obręb Świlcza, gmina Świlcza, na wniosek Gminy Świlcza 25-10-2016 Odsłon: 364
RGP.6733.41.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych byłej kotłowni węglowej na pomieszczenia do zajęć wyrównawczych i korekcyjnych w Zespole Szkół w Trzcianie 24-10-2016 Odsłon: 382
RGP.6733.40.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działek o nr ewid.: 90317,903/10, położonych w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza 24-10-2016 Odsłon: 362
RG.0002.30.2016: Obwieszczenie – XXX sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 20-10-2016 Odsłon: 380
RGP.6733.39.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 października 2016 roku w sprawie inwestycji wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Trzciana, na terenie części działki o nr ewid.: 903/7, położonej w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza 18-10-2016 Odsłon: 381
RGP.6733.27.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn. przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386R; na terenie części działek nr ewid. 585, 742, 832/12, 1080/1, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 18-10-2016 Odsłon: 377
RGP.6733.33.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w miejscowości Rudna Wielka, na terenie części działek nr ewid. 711/1, 711/2, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 18-10-2016 Odsłon: 373
RGP.6733.31.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 października 2016 roku w sprawie pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana na terenie części działek nr ewid. 2026, 2015, 2014, 2013, 2005, 2004, 200311, 219512, 2196/1, 2200, 2029/2, 2030/1, 211311, 2107, 2582/2, obręb Trzciana, Gmina Świlcza 14-10-2016 Odsłon: 377
RGP.6733.29.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 października 2016 roku w sprawie pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bratkowice na terenie części działek nr ewid. 881/1, 1125/3, 3606/5, 3606/6, 360617, 3606/8, 3606/9,3606/10, 3606/11, 3606/12, 3606/13, 3606/14, 3606/15, 3606/16, 3606117, 3606/18, 3606/19, 3536, 3546, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 14-10-2016 Odsłon: 374
RGP.6733.25.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 października 2016 roku w sprawie pn. budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, C.O.; budowa trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, studni, małej architektury, kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej; górki saneczkowej; na terenie działki nr ewid. 177/9 oraz części działki nr ewid. 2074, obręb Rudna Wielka, Gmina Świlcza 14-10-2016 Odsłon: 373
RGP.6733.35.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R w Świlczy, na terenie części działek nr ewid. 4202/5, 4202/3 , 4204, 4212/8, 4281/4, 428 1/5, 4212/9, 4212/1O, 4203/2, 4240/3, obręb Ś wilcza, Gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 13-10-2016 Odsłon: 378
RGP.6733.26.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: :budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa (wzdłuż drogi nr 94); lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid, 553, 554, obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza 07-10-2016 Odsłon: 367