Prawo lokalne

Obwieszczenia 2016

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.30.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.30.2016, dla inwestycji pn.: rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bratkowicach ul. Strategiczna; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3914, 3915, 3917, 3919, 3920/2, 392 113, 3921/4, 3922, 3923/1, 3924, 3925, 3928/3, 3928/1, 3906, obręb Bratkowice, Gmina Świlcza 07-10-2016 Odsłon: 383
RGP.6733.32.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza; lokalizacja inwestycji: na terenie części działek nr ewid. 2526/5, 2512, 2495/2, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 07-10-2016 Odsłon: 372
RGP.6733.36.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku pawilonu sportowego na budynek - systemy wsparcia rodziny, na terenie części działki o nr ewid.: 4030/4 obręb Świlcza, gmina Świlcza 04-10-2016 Odsłon: 394
RGP.6733.28.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2016 roku w sprawie inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ci śnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek nr ewid. 1983, 1989, obręb Świlcza, Gmina Świlcza 04-10-2016 Odsłon: 371
RGP.6733.38.2016:Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 września 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice na terenie części działek o nr ewid.: 3822/4, 2802/2, 2876, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 26-09-2016 Odsłon: 368
RGP.6733.37.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 września 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Bratkowice na terenie części działek o nr ewid.: 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, położonych w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza 26-09-2016 Odsłon: 368
RG.0002.29.2016: Obwieszczenie – XXIX sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 23-09-2016 Odsłon: 378
RGP.6733.34.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego, pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej SN i nN w miejscowości Bratkowice i Budy Głogowskie w ramach zadania "Zasilanie budynku letniskowego na działce nr 4305 /3 w miejscowości Budy Głogowskie" 12-09-2016 Odsłon: 414
RGP.6733.35.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogi gminnej Nr 137613R i Nr 137614R w Świczy.." 12-09-2016 Odsłon: 402
RGM .6220.06.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 września 2016 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobycie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego z części złoża Mrowla II i części złoża Mrowla" w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, woj. podkarpackie 08-09-2016 Odsłon: 383
RG.0002.28.2016: Obwieszczenie – XXVIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 01-09-2016 Odsłon: 385
RGP.6733.33.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w miejscowości Rudna Wielka 16-08-2016 Odsłon: 377
RGP.6733.25.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, C.O.; budowa trzech boisk w tym boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, boiska treningowego o nawierzchni trawiastej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z nawodnieniem, odwodnieniem, dwoma wiatami dla zawodników, piłkochwytami i trybunami; budowa zjazdu publicznego, dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu; budowa zbiornika szczelnego wybieralnego na wodę deszczową, studni, małej architektury, kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej; górki saneczkowej; na działkach nr ewid. 177/9, 2074, obręb Rudna Wielka, gmina Świl 16-08-2016 Odsłon: 391
RGM.6733.032.2015: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu RZE6005…" 12-08-2016 Odsłon: 374
RGP.6733.31.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana 11-08-2016 Odsłon: 384
RGP.6733.27.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1386 R 03-08-2016 Odsłon: 372
RGP.6733.29.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza 03-08-2016 Odsłon: 415
RG.0002.S.27.2016: Obwieszczenie – XXVII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 28-07-2016 Odsłon: 362
RGP.6733.28.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 1983, 1989 położonych w miejscowości Świlcza 27-07-2016 Odsłon: 359
RGP.6733.26.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana - Dąbrowa (wzdłuż drogi E4) Gmina Świlcza, na terenie części działek o nr ewid.: 553, 554 26-07-2016 Odsłon: 382