Prawo lokalne

Obwieszczenia 2016

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.19.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie wydania wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza 12-07-2016 Odsłon: 363
RGP.6220.05.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów z tworzyw sztucznych 08-07-2016 Odsłon: 366
RGP.6220.01.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie w sprawie wydania decyzji środowiskowej znak RGM.6220.01.D.2016 z dnia 07.07.2016r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 137500R od drogi powiatowej nr 2150 R do końca zabudowań - posesja nr 250 na osiedlu Dyndy w miejscowości Trzciana o długości 1516 m 08-07-2016 Odsłon: 361
RGP.6220.04.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa o część handlowo usługową wraz ze zmianą użytkowania i modernizacja części magazynowej istniejącego obiektu na produkcyjno usługowy" 08-07-2016 Odsłon: 358
RGP.6733.21.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana 07-07-2016 Odsłon: 358
RGP.6733.17.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budynek Centrum Medycznego, obręb Świlcza 05-07-2016 Odsłon: 366
RG.0002.S.26.2016: Obwieszczenie – XXVI sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 28-06-2016 Odsłon: 374
RGP.6733.15.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka 27-06-2016 Odsłon: 361
RGP.6733.23.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Mrowla 22-06-2016 Odsłon: 359
RGP.6733.13.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi w miejscowości Trzciana 16-06-2016 Odsłon: 348
RG.0002.S.25.2016: Obwieszczenie – XXV sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 13-06-2016 Odsłon: 369
RGM.6220.02.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej nr 108764 wraz z budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Rudna Wielka, Gmina Świlcza" 10-06-2016 Odsłon: 344
RGP.6733.21.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Trzciana 08-06-2016 Odsłon: 367
RG.0002.S.23.2016: Obwieszczenie – XXIII sesja Rady Gminy Świlcza VII kadencji 23-05-2016 Odsłon: 362
RGP.6733.19.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym w miejscowości Świlcza 18-05-2016 Odsłon: 366
RGP.6733.11.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 09-05-2016 Odsłon: 370
RGP.6733.17.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa budynku Centrum Medycznego 09-05-2016 Odsłon: 364
RGM.6733.003.2014: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie inwestycji pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - RZE5004 B składającej się z wieży stalowej wraz z antenami sektorowymi i radioliniowymi, urządzeniami sterującymi pracą stacji bazowej, ogrodzeniem systemowym oraz budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ 06-05-2016 Odsłon: 363
RGP.6733.15.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Rudna Wielka 06-05-2016 Odsłon: 360
RGP.6733.9.2016: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejącej byłej szkoły podstawowej dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo wychowawczych, integracji społecznej z możliwością pobytu dziennego i całodobowego, na terenie działki nr ewid. 842 , obręb Błędowa Zgłobieńska, Gmina Świlcza 25-04-2016 Odsłon: 361