Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.070.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na działkach o nr ewid.: 1197, 1131, 1130, 1132, położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, na rzecz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 31-12-2021 Odsłon: 317
RGP.6733.056.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla” na terenie działek o nr ewid: 587/3, 588/3, 589, 625, 624, 627, 631, 632/8 – obręb Mrowla, gmina Świlcza. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 28-12-2021 Odsłon: 332
RGP.6733.059.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 1008 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 22-12-2021 Odsłon: 319
RGP.6733.062.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 2533/2, 2534/1, 2535 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 22-12-2021 Odsłon: 329
RGP.6733.065.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 427, 390, 2070/15, 369, 368/1, 367, 366/6, 366/7, 366/5, 365/6, 365/5, 365/4, 365/3, 365/1 w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 22-12-2021 Odsłon: 360
RG.0002.44.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2021 r. - zwołanie XLIV sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 15-12-2021 Odsłon: 371
RGP.6733.058.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Błędowa Zgłobieńska” na terenie działek o nr ewid: 1113/2, 1123/2, 1133/2, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1133/7 – obręb Błędowa Zgłobieńska, gmina Świlcza; dla inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 14-12-2021 Odsłon: 342
RGP.6733.052.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 grudnia 2021 r., że w dniu 06 grudnia pełnomocnik Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, złożył odwołanie od decyzji Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 listopada 2021r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową)” na działce o nr 483, położonej w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza; na rzecz Emitel S.A. 02-797 Warszawa ul. Franciszka Klimczaka 1 14-12-2021 Odsłon: 362
RGP.6733.067.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższym niż 1kV w ramach zadania: „budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr ewid. 688/1) i parkingu w miejscowości Woliczka”, na terenie działek o nr ewid.: 562/3, 562/2, 688/1, 502, 503, 506, obręb Woliczka, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 10-12-2021 Odsłon: 340
RGP.6733.068.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 grudnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 719/5, 719/4, 719/3 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 08-12-2021 Odsłon: 346
RGP.6733.055.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: p.n. „Budowa obiektu mostowego na potoku Mrowla wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana w km. 13+835 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” na terenie działek(część) o nr ewid.: 374, 463/2 – obręb Trzciana, gmina Świlcza oraz na terenie działek(część) o nr ewid.: 2692 i 2693/3 – obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Powiatu Rzeszowskiego 35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 06-12-2021 Odsłon: 331
RGP.6733.054.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 3 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.054.2021.MG, dla inwestycji p.n.: Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Świlcza” na terenie działek o nr ew. gr. 588/2, 588/10, 585, 687 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza na rzecz: Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 06-12-2021 Odsłon: 327
RGP.6733.053.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 listopada 2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia parkingu w msc. Świlcza” na działkach nr ew. gr. 4029/4 i 4029/6 położonych w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 03-12-2021 Odsłon: 348
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świlcza - na lata 2021-2036” 02-12-2021 Odsłon: 688
RG.0002.43.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2021 r. - zwołanie XLIII sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 30-11-2021 Odsłon: 365
MGR.0031.1.2021: Obwieszczenie o zwołaniu I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza III kadencji 2021-2022 30-11-2021 Odsłon: 332
RGP.6733.047.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 listopada 2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 1529, 1528/3 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 29-11-2021 Odsłon: 351
RGP.6733.044.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa” na dz. nr ew.: 930/2, 1001, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 981/7, 981/6 w miejscowości Dąbrowa oraz na dz. nr ew. 1079/2 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza. dla Gminy Świlcza, z siedzibą w miejscowości 36-072 Świlcza 168 29-11-2021 Odsłon: 328
RGP.6733.062.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.11.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działkach nr 2533/2, 2534/1, 2535 obr. Bratkowice, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 22-11-2021 Odsłon: 380
RGP.6733.065.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19.11.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka” na działkach nr 427, 390, 2070/15, 369, 368/1, 367, 366/6, 366/7, 366/5, 365/6, 365/5, 365/4, 365/3, 365/1 obr. Rudna Wielka, gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 22-11-2021 Odsłon: 334