Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RG.0002.41.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 15 października 2021 r. - zwołanie XLI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 15-10-2021 Odsłon: 14
RGP.6733.055.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 października 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa obiektu mostowego na potoku Mrowla wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana w km. 13+835 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie, na terenie działek o nr ewid.: 374 i 463/2, obręb Trzciana, gmina Świlcza, oraz nr ewid.: 2692 i 2693/3, obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla inwestora Powiatu Rzeszowskiego 13-10-2021 Odsłon: 14
RGP.6733.036.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 8 października 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.036.2021.MG,dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 154/1 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 11-10-2021 Odsłon: 11
RGP.6733.053.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu zmianowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia parkingu w msc. Świlcza” na działkach nr 4029/4 i 4029/6 w msc. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-10-2021 Odsłon: 15
RGP.6733.051.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.051.2021.MG dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia drogi powiatowej 1386 R na działkach w msc. Świlcza”, na terenie działek o nr ewid: 893/1, 894, 895, 897/3, 898, 899, 900, 1080/1, 4864/10, 4864/9, 4864/8, 4864/7, 4864/6, 4864/5, 4864/4, 4864/3, 4864/2, 4864/1, 4861/14, 4861/11, 4861/10, 4861/9, 4861/8, 4861/7, 4861/6, 4861/5, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4861/1, 1121/16, 1121/17, 1122/1, 1122/2, 1083, 1082/2, 1079/41, 1079/38, 1079/5, 1079/1 obręb Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 07-10-2021 Odsłon: 16
RGP.6733.050.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe nie wyższe niż 1 kV w ramach zadania „ Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rudna Wielka” na terenie działek nr ew. gr. 958, 961, 962/1, 966, 967, 969, 970, 975, 976/4, 978, 979, 981/2, 982, 984, 985, 988, 989, 991/2, 993/2, 1007, 994, 998, 1002, 1006, 1010, 1011, 1012, 1016/2, 1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028, 1032, 1033, 1037, 1038, 1039/1, 1042/1, 1043, 1078, 1001/1, 1001/2, 962/3, 940/1 w msc. Rudna Wielka dla Gminy Świlcza 07-10-2021 Odsłon: 16
RGP.6733.038.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 października 2021r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 4114/4, 4114/5 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 07-10-2021 Odsłon: 16
RGP.6733.035.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 października 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 3324/7, 3324/5, 3325/1, 3464, 3463, 3462, 3461/1, 3461/2 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza; dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 07-10-2021 Odsłon: 13
RGP.6733.047.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 1529, 1528/3 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa 07-10-2021 Odsłon: 13
RGP.6733.044.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcia znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Dąbrowa” na dz. nr ew.: 930/2, 1001, 930/3, 930/4, 930/5, 930/6, 981/7, 981/6 w miejscowości Dąbrowa oraz na dz. nr ew. 1079/2 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-10-2021 Odsłon: 18
RGP.6733.041.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Trzciana” na dz. nr ew.: 2390, 2581, 2375/1, 2374, 2373, 2367, 2363, 2362 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-10-2021 Odsłon: 18
RGP.6733.039.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza w dniu 30 września 2021 r. projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RGP.6733.039.2021.MG dla inwestycji obejmującej.: budowę sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania„ Przebudowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Świlcza ”, na dz. nr ew. 4776/3 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 06-10-2021 Odsłon: 9
RGP.6733.049.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn: budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Trzciana” na dz. nr ew.: 1219, 1229, 1142, 1149, 1225/1, 1224/1, 1222/10 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza; dla inwestora Gminy Świlcza 05-10-2021 Odsłon: 15
RGP.6733.046.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 3613/5 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 05-10-2021 Odsłon: 15
RGP.6733.043.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Rudna Wielka” na dz. nr ew.: 778/2, 775/5, 775/6, 773/12, 793, 773/16, 772/7, 772/9, 772/4, 785, 796 w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 05-10-2021 Odsłon: 14
RGP.6733.040.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn:. budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „budowa oświetlenia drogi gminnej w msc. Dąbrowa”, na działkach o nr ewid.: 1104/2, 1064, 1065/1, 1073/8, 1073/9, 1075/4, 1075/8, 1099, w miejscowości Dąbrowa, gmina Świlcza, dla inwestora Gminy Świlcza 05-10-2021 Odsłon: 16
RGP.6733.054.2021.MG: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 października 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.054.2021.MG dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci elektoroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Świlcza”, na terenie działek o nr ewid: 588/2, 588/10, 585, 687, obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 05-10-2021 Odsłon: 14
RGP.6733.037.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr ew.: 1033/3, 1033/2, 1033/1 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 05-10-2021 Odsłon: 15
RGP.6733.034.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew.: 2490/2, 2490/3 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza; na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 05-10-2021 Odsłon: 18
RGP.6733.031.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 września 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr ew.: 255/1 w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza; na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 05-10-2021 Odsłon: 15