Prawo lokalne

Obwieszczenia 2021

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.015.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 maja 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.015.2021.DŚ dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trzciana na terenie działek o nr ewid.: 1507/2 oraz w miejscowości Dąbrowa na terenie działek o nr ewid.: 1001, 931/3, 931/2, 932, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 13-05-2021 Odsłon: 247
RGP.6733.022.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rudna Wielka, na terenie działek o nr ewid: 654/12, 654/11, 654/7, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza., dla inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 06-05-2021 Odsłon: 129
RGP.6733.021.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.021.2021.DŚ dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działek o nr ewid: 4039/1, 4367/1, 4365/1, 4366/1 obręb Bratkowice, gmina Świlcza 06-05-2021 Odsłon: 130
RGP.6733.018.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 maja 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.018.2021.DŚ dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na terenie działki o nr ewid: 2491/1 obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 06-05-2021 Odsłon: 162
RGP.6733.020.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego p.n. “Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana na działce nr ewid: 1166/2, 1167/1, 1167/2 -obręb Trzciana, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 04-05-2021 Odsłon: 124
RGP.6733.017.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2021 r. o przekazaniu do uzgodnień projektu decyzji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na działce nr 4114/4 obr. Świlcza gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 04-05-2021 Odsłon: 118
RGP.6733.008.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: p.n. “Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji gazowej red- pom. II֯ Q=630 Nm3/h dla zasilania msc. Woliczka na działkach nr 497/3, 497/2 i 167/5„ położonych w miejscowości Woliczka, gmina Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 30-04-2021 Odsłon: 128
RGP.6733.012.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice na działkach nr: 366, 365/1, 365/2 obręb Bratkowice, gmina Świlcza”, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 29-04-2021 Odsłon: 125
RGP.6733.009.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na terenie działek o nr ewid: 503/2, 504/2 obręb Bratkowice, gmina Świlcza., dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 29-04-2021 Odsłon: 125
RGP.6733.019.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 3735/4, 3734/3-obręb Bratkowice, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 28-04-2021 Odsłon: 132
RGP.6733.016.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza, na terenie działki o nr ewid: 1989 - obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów 28-04-2021 Odsłon: 133
RGP.6733.013.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 kwietnia 2021 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącej szkoły podstawowej na potrzeby biblioteki” na działce nr ew. gr. 3621/3, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza, dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 20-04-2021 Odsłon: 142
RG.0002.36.2021: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza z dnia 19 kwietnia 2021 r. - zwołanie XXXVI sesji Rady Gminy Świlcza - VIII kadencji 20-04-2021 Odsłon: 187
RGP.6733.005.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: p.n. „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ew. gr. 2783/1, 2783/2, 2783/3, 2782/3, 2780/6, 2780/7, 2779/2, 2779/1, 2776, 2761/3, 2761/4, 2761/5, 2761/1, 2762/3, 2762/4, 2753/8, 2753/9, 2753/11, 2753/7, 2753/13, 2753/6 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza.” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. Z o.o. 19-04-2021 Odsłon: 132
RGP.6733.015.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.015.2021.DŚ dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia” w miejscowości Trzciana na terenie działek o nr ewid.: 1507/2 oraz w miejscowości Dąbrowa na terenie działek o nr ewid.: 1001, 931/3, 931/2, 932, gmina Świlcza., dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 16-04-2021 Odsłon: 129
RGP.6733.010.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w miejscowości Woliczka na działkach nr: 410/2, 743, 708/1, 707, 706, 412/3, 412/4-obręb Woliczka, gmina Świlcza”, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 16-04-2021 Odsłon: 423
RGP.6733.007.2021.EŁ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mrowla na działkach nr: 241/8, 241/9, 241/10, 241/11 - obręb Mrowla, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 16-04-2021 Odsłon: 138
RGP.6733.020.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.04.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Trzciana na działkach nr 1166/2, 1167/1, 1167/2 obr. Trzciana gm. Świlcza” dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 13-04-2021 Odsłon: 112
RGP.6733.017.2021.MP: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12.04.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Bratkowice” na działce nr 4114/4 obr. Świlcza gm. Świlcza ”dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. 13-04-2021 Odsłon: 116
RGP.6733.018.2021.DŚ: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.018.2021.DŚ dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Świlcza” na terenie działki o nr ewid: 2491/1 obręb Świlcza, gmina Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 13-04-2021 Odsłon: 120